Uredba o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 187/2004 (29.12.2004.), Uredba o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3199

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvat­skoga sabora (»Narodne novine«, broj 136/2004), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2004. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

Odredba članka 12. stavka 4. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99, 25/2000, 73/2000, 30/2001, 59/2001, 114/2001, 153/2002, 16/2004 i 30/2004) neće se primjenjivati u 2005. godini.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/01
Urbroj: 5030106-04-10
Zagreb, 23. prosinca 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.