Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

NN 10/2005 (19.1.2005.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

179

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 174 od 10. prosinca 2004., te se daje

ISPRAVAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

U članku 41. stavku 3. umjesto riječi: »stavka 2.« trebaju stajati riječi: »stavka 1. i 2.«.

Klasa: 324-02/04-01/01
Zagreb, 14. siječ­nja 2005.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.