Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za odobravanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao k

NN 12/2005 (24.1.2005.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za odobravanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao k

MINISTARSTVO KULTURE

206

Na temelju članka 49. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ZAŠTIĆENI KAO KULTURNO DOBRO

Članak 1.

U članku 6. stavku 2. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (»Narodne novine«, broj 56/03 i 62/03) riječi: »do 15. siječnja« zamjenjuju se s riječima: »do 15. lipnja«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-01/16

Urbroj: 532-10-03/1-05-01

Zagreb, 18. siječnja 2005.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.