Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca, kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2005"

NN 13/2005 (26.1.2005.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca, kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2005"

HRVATSKA NARODNA BANKA

216

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 19. siječ­nja 2005. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2005.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kova­nja »2005.« izdan u skladu s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s istovjetnim osnovnim obi­lježjima (osim godine kova­nja) utvrđenima u Odluci o apoenima i osnovnim obi­lježjima novčanica i kovanog novca kuna i lipa (»Narodne novine«, br. 37/1994.), pušta se u optjecaj 26. siječ­nja 2005.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 656/2005.
Zagreb, 19. siječ­nja 2005.

Zamje­njuje predsjednika
Savjeta Hrvatske narodne banke
Zamjenik guvernera
Hrvatske narodne banke
dr. Boris Vujčić, v. r.