Ispravak Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

NN 9/2005 (17.1.2005.), Ispravak Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane

154

Nakon izvršenog pre­gleda teksta utvrđene su pogreške u Pravilniku o navođe­nju hra­njivih vrijednosti hrane objav­ljenom u »Narodnim novinama«, br. 153, od 3. studenoga 2004. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAVOĐENJU HRANJIVIH VRIJEDNOSTI HRANE

U članku 6. stavku 1. alinejama 5. i 6. umjesto riječi »miligrami (mg)« treba stajati riječ »grami (g)«.

Klasa: 011-02/05-01/1
Urbroj: 525-11-05-1
Zagreb, 10. siječ­nja 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.