Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu

NN 21/2005 (14.2.2005.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu

HRVATSKI SABOR

370

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici održanoj 4. veljače 2005., donio je

PLAN USKLAĐIVANJA

ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2005. GODINU

 

Redni

SJEDNICE

I.

broj

HRVATSKOGA SABORA

KVARTAL

1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

 

 

o mirovinskom osiguranju

 

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

 

 

o telekomunikacijama

 

3.

Zakon o genetski modificiranim organizmima

 

4.

Zakon o zaštiti prirode

 

5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

 

 

o državnim potporama

 

6.

Zakon o obveznim odnosima

 

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona

 

 

o javnoj nabavi

 

8.

Zakon o zastupanju u području prava

 

 

industrijskog vlasništva

 

9.

Zakon o šumama

 

10.

Zakon o morskom ribarstvu

 

11.

Zakon o državnim potporama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

 

12.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

 

13.

Zakon o poljoprivrednoj komori

 

14.

Zakon o vodama

 

15.

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

 

16.

Zakon o poticanju domaće proizvodnje za

 

 

plasman u turizmu

 

17.

Zakon o turističkoj djelatnosti

 

18.

Zakon o vremenski ograničenoj kupnji dionica za korištenje nekretnine – turističkog objekta

 

 

           

SJEDNICE

II.

 

HRVATSKOGA SABORA

KVARTAL

19.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 

20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne

 

 

kapitalizirane štednje

 

21.

Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

 

22.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja

 

23.

Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja

 

24.

Zakon o računovodstvu

 

25.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

 

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

 

 

           

SJEDNICE

III.

 

HRVATSKOGA SABORA

KVARTAL

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

 

 

elektroničkim medijima

 

28.

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

 

29.

Zakon o investicijskim fondovima

 

30.

Zakon o reviziji

 

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

 

32.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

 

 

           

SJEDNICE

IV.

 

HRVATSKOGA SABORA

KVARTAL

33.

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu

 

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

 

35.

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o zaštiti pojedinaca u pogledu

 

 

automatske obrade osobnih podataka

 

36.

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

 

37.

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu

 

38.

Zakon o poljoprivrednom sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog

 

 

bilja

 

39.

Rudarski zakon

 

40.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

 

41.

Zakon o opskrbi krvlju

 

42.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

 

 

ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

 

43.

Zakon o osiguranju

 

44.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

 

 

 

Klasa: 910-04/04-01/08

Zagreb, 4. veljače 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.