Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista za iznimni sportski uspjeh, za osvajanje srebrne medalje u rukometu, na Svjetskom prvenstvu u Tunisu 2005. i promociju ugleda Republike Hrvatske u svijetu

NN 21/2005 (14.2.2005.), Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog trolista za iznimni sportski uspjeh, za osvajanje srebrne medalje u rukometu, na Svjetskom prvenstvu u Tunisu 2005. i promociju ugleda Republike Hrvatske u svijetu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

371

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima  Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

za izniman sportski uspjeh, osvaja­nje srebrne meda­lje u rukometu, na Svjetskom prvenstvu u Tunisu 2005. i promociju ugleda Republike Hrvatske u svijetu

odlikuju

Redom hrvatskog trolista

1. Nikola Blažičko

2. Denis Buntić

3. Zoran Jeftić.

Broj: 01-051-05-13-5-1/1
Zagreb, 7. ve­ljače 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.