Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednice Savjeta za mlade

NN 29/2005 (2.3.2005.), Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednice Savjeta za mlade

Vlada Republike Hrvatske

491

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i točke III. Odluke o osniva­nju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 111/2003 i 23/2004), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ve­ljače 2005. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNICE SAVJETA ZA MLADE

Razrješuje se prof. dr. sc. ANDRIJA HEBRANG dužnosti zamjenika predsjednice Savjeta za mlade.

Klasa: 080-02/05-02/26
Urbroj: 50304/2-05-01
Zagreb, 24. ve­ljače 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.