Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednice Savjeta za mlade

NN 29/2005 (2.3.2005.), Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednice Savjeta za mlade

Vlada Republike Hrvatske

492

Na teme­lju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i točke III. Odluke o osniva­nju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 111/2003 i 23/2004), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 24. ve­ljače 2005. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNICE SAVJETA ZA MLADE

Imenuje se doc. dr. sc. NEVEN LJUBIČIĆ, ministar zdravstva i socijalne skrbi, zamjenikom predsjednice Savjeta za mlade, po položaju.

Klasa: 080-02/05-01/42
Urbroj: 50304/2-05-01
Zagreb, 24. ve­ljače 2005.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.