Ispravak Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

NN 29/2005 (2.3.2005.), Ispravak Pravilnika o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

525

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđene su pogreške u Pravilniku o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, objav­ljenom u »Narodnim novinama«, br. 1, od 3. siječnja 2005. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU PLAĆANJA DOPRINOSA
ZA OBVEZNO MIROVINSKO OSIGURANJE
NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

U uvodnom dijelu umjesto naziva »Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima«, treba stajati naziv »Zakona o izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima«.

U članku 6. stavku 6., umjesto brojke »19« treba stajati brojka »18«.

Klasa: 011-01/05-01/01

Urbroj: 383-01-05-3

Zagreb, 10. veljače 2005.

Predsjednik Savjeta
dr. sc. Vladimir Lasić, v. r.