Lista otrova koji se mogu stavljati u promet

NN 30/2005 (4.3.2005.), Lista otrova koji se mogu stavljati u promet

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

539

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o otrovima (»Narodne novine« br. 27/99, 37/99 i 55/99) ministar zdravstva i socijalne skrbi utvrđuje

LISTU OTROVA

KOJI SE MOGU STAVLJATI U PROMET

Članak 1.

Utvrđuje se lista otrova koji se mogu stavljati u promet i koristiti kako slijedi:

 

Br

Generičko ime

CAS

%

Sk.

CMR

Znak

 Oznake upozorenja

1

abamektin

65195-55-3

 

I

 

T+,N

R:28,24,50/53

2

acetamiprid

135410-20-7

 

III

 

Xn

R:20/22,52,57

3

acetanhidrid

108-24-7

100%

III

 

C

R:10,20/22,34

≥25%

III

 

C

R:20/22,34,37

≥5, <25%

III

 

Xi

R:37/38,41

4

acetatna kiselina

64-19-7

100%

II

 

C

R:10,35

≥90%

II

 

C

R:35

≥25, <90%

III

 

C

R:34

5

acetilklorid

75-36-5

 

III

 

F,C

R:11,14,34

6

acetoklor

34256-82-1

 

III

 

Xn,N

R:20,37/38,43,50/53

7

acetoksitrifenilstanan

900-95-8

 

I

karc.kat.3, repro.kat.3

T+,N

R:40,63,26,24/25,48/23,37/38,41,50/53

8

acetonitril

75-05-8

 

III

 

F,Xn

R:11,20/21/22,36

9

acibenzolar-S-metil

135158-54-2

 

III

 

Xi,N

R:36/37/38,43,50/53

10

acifluorfen

50594-66-6

 

III

 

Xn,N

R:22,38,41,50,53

11

akrilamid

79-06-1

 

II

karc.kat.2, muta.kat.2, repro.kat.3,

T

R:45,46,62,25,48/23/24/25,20/21,36/38,43

12

akrilna kiselina

79-10-7

100%

II

 

C,N

R:10,20/21/22,35,50

≥25%

II

 

C,N

R:20/21/22,35,50

≥10, <25%

II

 

C

R:35

≥5, <10%

III

 

C

R:34

13

akrilonitril

107-13-1

100%

II

karc.kat.2

T,F,N

R:45,11,23/24/25,37/38,41,43,51/53

≥25%

II

 

T,N

R:45,23/24/25,37/38,41,43,51/53

≥20, <25%

II

 

T

R:45,23/24/25,37/38,41,43,52/53

≥10, <20%

II

 

T

R:45,23/24/25,41,43,52/53

≥5, <10%

II

 

T

R:45,23/24/25,36,43,52/53

≥2,5, <5%

II

 

T

R: 45,23/24/25,43,52/53

≥1, <2,5%

II

 

T

R:45,23/24/25,43

≥0,2, <1%

II

 

T

R:45,20/21/22

≥0,1, <0,2%

II

 

T

R:45

 

14

akrinatrin

101007-06-1

 

III

 

Xn,N

R:20/21/22,37,41,50,57

15

alaklor

15972-60-8

≥25%

III

karc.kat.3

Xn,N

R:40,22,43,50/53

≥1, <25%

III

 

Xn,N

R:40,43,50/53

≥0,25, <1%

 

 

N

R:50/53

≥0,025,<0,25%

 

 

N

R:51/53

16

aletrin

584-79-2

 

III

 

Xn,N

R:20/22,50/53

17

alfa-cipermetrin

67375-30-8

 

III

 

T,N

R:25,37,48/22,50/53

18

n-alkilizokinolin bromid

53466-68-5

≥5%

III

 

Xn

R:20/21/22

19

aluminijev fosfid

20859-73-8

 

I

 

F,T+,N

R:15/29,28,32,50

20

ametrin

834-12-8

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

21

amidosulfuron

120923-37-7

 

III

 

 

R:52/53

22

amil alkohol

71-41-0

100%

III

 

Xn

R:10,20

≥25%

III

 

Xn

R:20

23

amino acetanilid

32074-28-5

 

III

 

Xn

Xn   R:20/21/22

24

amino-N,N-dietilanilin

 

 

II

 

T

R:25,34

25

aminofenol (o,m,p)

27598-85-2

≥1,5%

III

 

Xn

R:20/21/22

26

aminonitrofenol

43093-74-9

≥10%

III

 

Xn

R:20/21/22

27

aminopropan

75-31-0

 

III

 

F+,Xi

R:12,36/37/38

28

amitraz

33089-61-1

 

III

 

Xn,N

R:22,48/22,43,50/53

29

amitrol

61-82-5

 

III

karc.kat.3

Xn,N

R:40,48/22,51/53

30

amonijak

7664-41-7

100%

II

 

T,N

R:10,23,34,50

≥25%

II

 

T

R:23,34,50

≥5, <25%

II

 

T

R:23,34

≥0,5, <5%

III

 

Xn

R:20,36/37/38

31

amonijev bifluorid

1341-49-7

≥10%

II

 

T,C

R:25,34

≥1, <10%

III

 

C

R:22,34

32

amonijev fluorid

12125-01-8

 

II

 

T

R:23/24/25

33

amonijev heksafluorosilikat

16919-19-0

≥10%

II

 

T

R:23/24/25

≥1, <10%

III

 

Xn

R:20/21/22

34

amonijev hidroksid

1336-21-6

≥25%

III

 

C,N

R:34,50

≥10, <25%

III

 

C

R:34

35

amonijev klorid

12125-02-9

 

III

 

Xn

R:22,36

36

amonijev polisulfid

9080-17-5

≥25%

III

 

C,N

R:31,34,50

≥5, <25%

III

 

C

R:31,34

≥1, <5%

III

 

Xi

R:31,36/38

37

amonijev sulfid

12135-76-1

 

III

 

C

R:31,34

 

 

38

anilin i soli

62-53-3…

≥25%

II

karc.kat.3, muta.kat.3

T,N

R:40,68,23/24/25,48/23/24/25,41,43,50

≥10%, <25%

II

 

T

R:40,68,48/23/24/25,20/21/22,41,43

≥1%, <10%

II

 

T

R:40,68,48/23/24/25,20/21/22,43

≥0,2, <1%

III

 

Xn

R:48/20/21/22

39

antimonovi spojevi (osim sulfida i spojeva navedenih u ovoj listi)

 

100%

III

 

Xn,N

R:20/22,51/53

≥0,25%

III

 

Xn

R:20/22

40

antimonov trioksid

1309-64-4

 

III

karc.kat.3

Xn

R:40

41

antimonov pentaklorid

7647-18-9

100%

III

 

C,N

R:34,51/53

≥10%

III

 

C,N

R:34,37

≥5, <10%

III

 

Xi

R:36/37/38

42

antimonov trifluorid

7783-56-4

 

II

 

T,N

R:23/24/25,51/53

43

antimonov triklorid

10025-91-9

100%

III

 

C,N

R:34,51/53

≥10%

III

 

C,N

R:34,37

≥5, <10%

III

 

Xi

R:36/37/38

44

asulam

3337-71-1

 

III

 

Xn

R:22

45

atrazin

1912-24-9

 

III

 

Xn,N

R:43,48/22,50/53

46

azametifos

35575-96-3

≥2%

III

 

Xn,N

R:22,36,51

47

azinfos-metil

86-50-0

 

I

 

T+,N

R:26/28,24,43,50/53

48

aziprotrin

4658-28-0

 

III

 

Xn

R:20/22,36,52

49

azociklotin

41083-11-8

 

I

 

T+,N

R:26,25,37/38,41,50/53

50

azoksistrobin

131860-33-8

 

II

 

T,N

R:23,50/53

51

bakrov(I) klorid

7758-89-6

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

52

bakrov(I) oksid

1317-39-1

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

53

bakrov(II) sulfat

7758-98-7

 

III

 

Xn,N

R:22,36/38,50/53

54

Barijev hidroksid

17194-00-2

 

III

 

Xn,N

R:20/22,41,50/53

55

Barijev karbonat

513-77-9

 

III

 

Xn

R:22

56

barijev klorid

10361-37-2

 

II

 

T

R:25,20

57

barijev perklorat

13465-95-7

 

III

 

O,Xn

R:9,20/22

58

barijev polisulfid

50864-67-0

 

III

 

Xi,N

R:31,36/37/38,50

59

barijev sulfid

21109-95-5

 

III

 

Xn,N

R:31,20/22,50

60

benalaksil

71626-11-4

 

III

 

N

R:50/53

61

bendiokarb

22781-23-3

 

II

 

T,N

R:23/25,21,50/53

62

benfluralin

1861-40-1

 

III

 

Xn,N

R:10,21/22,50

63

benfurakarb

82560-54-1

 

II

 

T,N

R:23/25,50/53

64

benomil

17804-35-2

 

III

muta.kat.2,repro.kat 2

T,N

R:46,60,61,37/38,43,50/53

65

bensultap

17606-31-4

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

66

bentazon

25057-89-0

 

III

 

Xn

R:22,36,43,52/53

67

benzalkonij klorid

8001-54-5

≥10%

III

 

Xn

R:20/21/22,36/38,43

68

benzensulfonska kiselina

98-11-3

 

III

 

Xn

R:20/21/22,36

 

69

benzetonij klorid

121-54-0

≥5%

III

 

Xn

R:20/21/22

70

benzilni alkohol

100-51-6

 

III

 

Xn

R:20/22

71

benzoil-peroksid

94-36-0

 

III

 

E,Xi

R:2,36,43

72

benzoilprop-etil

22212-55-1

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

73

benzojeva kiselina

65-85-0

≥5%

III

 

Xn

R:20/21/22,36

74

benzokinon

106-51-4

 

II

 

T,N

R:23/25,36/37/38,50

75

berilij i spojevi

7440-41-7...

 

I

karc.kat.2

T+,N

R:49,26,25,48/23,36/37/38,43,51/53

76

beta-ciflutrin

68359-37-5

 

I

 

T+,N

R:28,23,50/53

77

bifenoks

42576-02-3

 

III

 

Xn

R:20/22,55

78

bifentrin

82657-04-3

 

II

 

T,N

R:23/24/25,36/38,50,57

79

S-bioaletrin

28434-00-6

 

III

 

Xn,N

R:20/22,50/53

80

bioresmetrin

28434-01-7

 

III

 

N

R:50/53

81

bitertanol

55179-31-2

 

III

 

Xn,N

R:22,36/37,51

82

borov tribromid

10294-33-4

 

I

 

T+,C

R:14,26/28,35

83

borov trifluorid

7637-07-2

 

I

 

T+,C

R:14,26,35

84

borov triklorid

10294-34-5

 

I

 

T+

R:14,26/28,34

85

BoskaliD

188425-85-6

 

III

 

N

R:51/53

86

brodifakum

56073-10-0

 

I

 

T+,N

R:27/28,48/24/25,50/53

87

brom

7726-95-6

 

I

 

T+,C,N

R:26,35,50

88

bromacil

314-40-9

 

III

 

Xn

R:22,36/38,52

89

bromadiolon

28772-56-7

 

I

 

T+,N

R:26/28,36,50,55

90

bromofenoksim

13181-17-4

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

91

bromoksinil

1689-84-5

 

I

repro.kat.3

T+,N

R:26,25,63,43,50/53

92

bromoksinil oktanoat

1689-99-2

 

II

repro.kat.3

T,N

R:63,23,22,43,50/53

93

bromovodik

10035-10-6

 

II

 

C

R:35,37

94

brompropilat

18181-80-1

 

III

 

Xn,N

R:22,38,50

95

bronopol

52-51-7

 

III

 

Xn,N

R:21/22,37/38,41,50

96

bupirimat

41483-43-6

 

III

 

Xn,N

R:22,36,51

97

buprofezin

69327-76-0

 

III

 

Xn,N

R:22,36,51

98

butanol (svi izomeri)

71-36-3, 78-83-1,

78-92-2, 75-65-0

 

III

 

Xn

R:10,22,37/38,41,67

99

butil akrilat

141-32-2

 

III

 

Xi

R:10,36/37/38,43

100

butilamin

109-73-9

100%

II

 

F,C

R:11,20/21/22,35

≥25%

II

 

C

R:20/21/22,35

≥10, <25%

II

 

C

R:35

≥5, <10%

III

 

C

R:34

≥1, <5%

III

 

Xi

R:36/37/38

101

butilat

2008-41-5

 

III

 

Xn,N

R:20/22,38,51

102

butilbenzojeva kiselina

20651-71-2

≥50%

III

 

Xn

R:20/21/22

 

103

butilkatehol

 

≥5%

III

 

Xn

R:20/21/22

104

butil-p-krezol

 

 

III

 

Xn

R:20/21/22

105

butirolakton

3068-88-0

 

III

 

Xn

R:20/21/22

106

butoksietanol

111-76-2

 

III

 

Xn

R:20/21/22,36/38

107

butoksikarboksim

34681-23-7

 

II

 

T,N

R:10,23/24/25,36,50/53

108

cianazin

21725-46-2

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

109

cifenotrin

39515-40-7

≥1%

III

 

Xn,N

R:22,50

110

ciflutrin

68359-37-5

 

I

 

T+,N

R:26/28,50/53

111

cijanidi (osim kompleksa)

57-12-5

 

I

 

T+,N

R:26/27/28,32,50/53

112

cijanidna kiselina

74-90-8

 

I

 

F+,T+,N

R:12,26,50/53

113

cijanurklorid

108-77-0

 

III

 

T+,C

R:14,26,22,34,43

114

cikloat

1134-23-2

 

III

 

Xn,N

R:20/22,51

115

cikloheksandiamin

 

 

III

 

Xn

R:20/21/22

116

cikloheksanol

108-93-0

 

III

 

Xn

R:20/22,37/38

117

cikloheksanon

108-94-1

100%

III

 

Xn

R:10,20

≥25%

III

 

Xn

R:20

118

cikloheksanon-oksim

100-64-1

≥50%

III

 

Xn

R:20/21/22

119

cikloheksanon-peroksid

12262-58-7

100%

III

 

E,C

R:2,22,34

≥25%

III

 

C

R:22,34

≥10, <25%

III

 

C

R:34

120

cikloheksilamin

108-91-8

100%

III

 

C

R:10,21/22,34

≥25%

III

 

C

R:21/22,34

≥10, <25%

III

 

C

R:34

121

cikloksidim

101205-02-1

 

III

 

Xn

R:22,36,52,55

122

cimoksanil

57966-95-7

 

III

 

Xn,N

R:22,43,50/53

123

cinidon-etil

 

 

III

 

N

R:50/53

124

cinkov fosfid

1314-84-7

 

I

 

T+,F,N

R:15/29,28,32,50/53

125

cinkov klorid

7646-85-7

≥25%

III

 

C,N

R:22,34,50/53

≥10, <25%

III

 

C,N

R:34,50/53

≥5, <10%

III

 

Xn,N

R:36/37/38,51/53

≥2,5, <5%

 

 

N

R:51/53

126

cinkov nitrat

7779-88-6

≥1%

III

 

Xi

R:10,36/37/38,43

127

cinkov sulfat

7733-02-0

 

III

 

Xn,N

R:22,41,50/53

128

cinmetilin

87818-31-3

 

III

 

Xn,N

R:22,51/53

129

cipermetrin

52315-07-8

 

III

 

Xn.N

R:22,37/38,43,50/53

130

ciprodinil

121552-61-2

 

III

 

Xi,N

R:43,50/53

131

ciprokonazol

113096-99-4

 

III

repro.kat.3

Xn,N

R:22,50/53,63

132

ciram

137-30-4

 

I

 

T+,N

R:26,37,41,43,48/22,50/53

133

ciromazin

66215-27-8

 

III

 

Xn

R:22,38

 

134

2,4 - d

94-75-7

 

III

 

Xn

R:22,37,41,43,52/53

135

dalapon

75-99-0

 

III

 

Xn

R:22,38,41,52/53

136

daminozid

1596-84-5

 

III

karc.kat.3

Xn

R:40

137

dazomet

533-74-4

 

III

 

Xn,N

R:22,36,50/53

138

dehidroacetatna kiselina

520-45-6

 

III

 

Xn

R:22

139

deltametrin

52918-63-5

 

II

 

T,N

R:23/25,50/53

140

demeton-s-metil

919-86-8

 

II

 

T,N

R:24/25,51/53

141

desmedifam

13684-56-5

 

III

 

N

R:50/53

142

dialifos

10311-84-9

 

I

 

T+,N

R:28,24,50/53

143

diaminofenol i soli

95-86-3...

≥10%

III

 

Xn

R:20/21/22

144

diaminotoluen i soli

25376-45-8…

 

II

karc.kat.2

T,N

R:45,25,20/21,36,43,51/53

145

dianisidin

119-90-4

 

II

karc.kat.2

T

R:45,22

146

diazinon

333-41-5

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

147

dibromsalan

87-12-7

≥2%

III

 

Xn

R:20/21/22

148

dibutil kositrov oksid

818-08-6

≥20%

II

 

T

R:23/24/25

149

didecil dimetil amonijev klorid

7173-51-5

 

II

 

C

R:22,34

150

dietanolamin

111-42-2

 

III

 

Xn

R:22,48/22,38,41

151

dietilamin

109-89-7

100%

II

 

F,C

R:11,20/21/22,35

≥25%

II

 

C

R:20/21/22,35

≥10, <25%

II

 

C

R:35

≥5, <10%

III

 

C

R:34

≥1, <5%

III

 

Xi

R:36/37/38

152

dietilanilin

91-66-7

≥25%

II

 

T,N

R:23/24/25,33,51/53

≥5, <25%

II

 

T

R:23/24/25,33,52/53

≥2,5, <5%

III

 

Xn

R:20/21/22,33,52/53

≥1, <2,5%

III

 

Xn

R:20/21/22,33

153

dietilenglikol

111-46-6

 

III

 

Xn

R:22

154

dietilenglikol-bis (alilkarbonat)

142-22-3

≥10%

III

 

Xn

R:20/21/22,36/38

155

dietilentriamin

111-40-0

≥25%

III

 

C

R:21/22,34,43

≥10, <25%

III

 

C

R:34,43

≥5, <10%

III

 

Xi

R:36/38,43

≥1, <5%

III

 

Xi

R:43

156

dietileter

60-29-7

 

III

 

F+,Xn

R:12,19,22,66,67

157

dietiltiourea

105-55-5

≥5%

III

 

Xn

R:20/21/22

158

dietiltoluamid

134-62-3

 

III

 

Xn

R:22,36/38,52/53

159

difenakum

56073-07-5

 

I

 

T+

R:28,48/25,50/53,55

 

160

difenamid

957-51-7

 

III

 

Xn

R:22,52/53

161

difenil eter

101-84-8

 

III

 

Xn

R:20/21/22

162

difenil gvanidin

102-06-7

 

III

repro.kat.3

Xn,N

R:62,22,36/37/38,51/53

163

difenilmetan diizocijanat

101-68-8

≥25%

III

 

Xn

R:20,36/37/38,42/43

≥5, <25%

III

 

Xn

R:36/37/38,42/43

≥1, <5%

III

 

Xn

R:42/43

≥0,1, <1%

III

 

Xn

R:42

164

difenkonazol

119446-68-3

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

165

difenzokvat

49866-87-7

 

II

 

T

R:24/25,36/38,52

166

difetialon

104653-34-1

 

I

 

T+,N

R:26/27/28,36,50

167

diflubenzuron

35367-38-5

≥5%

III

 

Xn

R:22

168

dihidroksinaftalen

 

 

III

 

Xn

R:21/22

169

diizopropil peroksi-dikarbonat

105-64-6

 

III

 

Xn

R:22,36/38

170

dikamba

1918-00-9

 

III

 

Xn

R:22,41,52/53

171

diklobenil

1194-65-6

 

III

 

Xn,N

R:21,51/53

172

diklofluanid

1085-98-9

 

III

 

Xn,N

R:20,36,43,50/53

173

diklofop-metil

51338-27-3

 

III

 

Xn,N

R:22,43,50/53

174

diklor aminofenol

 

 

III

 

Xn

R:20/21/22

175

diklorbenzen

25321-22-6

 

III

 

Xn

R:20/22

176

1,1-dikloretan

75-34-3

100%

III

 

Xn,F

R:11,22,36/37,52/53

≥25%

III

 

Xn

R:22,36/37,52/53

≥20, <25%

III

 

Xn

R:22,36/37

≥12,5, <20%

III

 

Xn

R:22

177

1,2-dikloretan

107-06-2

100%

II

karc.kat.2

F,T

R:45,11,22,36/37/38

≥25%

II

 

T

R:45,22,36/37/38

≥20, <25%

II

 

T

R:45,36/37/38

≥0,1, <20%

II

 

T

R:45

178

diklormetan

75-09-2

 

III

karc.kat.3

Xn

R:40

179

diklormid (dikloracetamid)

37764-25-3

 

III

 

Xn

R:21/22,38

180

diklorprop

120-36-5

 

III

 

Xn

R:21/22,38,41

181

diklorpropan

26638-19-7

 

III

 

Xn,F

R:11,20/22,37

182

diklorpropen

542-75-6

 

II

 

T,N

R:25,10,20/21,36/37/38,43,50/53

183

diklorsilan

4109-96-0

 

II

 

C,O

R:5,8,35

184

diklorvos

62-73-7

 

I

 

T+,N

R:26,24/25,43,50

185

dikofol

115-32-2

 

III

 

Xn,N

R:21/22,38,43,50/53

186

dikvat

2764-72-9

 

I

 

T+,N

R:26,22,36/38,43,48/25,50/53

187

dimetenamid

87674-68-8

 

III

 

Xn

R:20/21/22

 

188

dimetilaminoetanol

108-01-0

100%

III

 

C

R:10,20/21/22,34

≥25%

III

 

C

R:20/21/22,34

≥10, <25%

III

 

C

R:34

≥5, <10%

III

 

Xi

R:36/37/38

189

dimetilanilin

121-69-7

 

II

karc.kat.3

T,N

R:40,23/24/25,51/53

190

dimetil-formamid

68-12-2

 

II

repro.kat.2

T

R:61,20/21,36

191

dimetil-nitrozamin

62-75-9

≥25%

I

karc.kat.2

T+,N

R:45,26,25,48/25,51/53

≥10, <25%

I

 

T+

R:45,26,48/25,22,52/53

≥7, <10%

I

 

T+

R:45,26,22,48/22,52/53

≥3, <7%

II

 

T

R:45,23,22,48/22,52/53

≥2,5, <3%

II

 

T

R:45,23,48/22,52/53

≥1, <2,5%

II

 

T

R:45,23,48/22

≥0,1, <1%

II

 

T

R:45,20

≥0,01, <0,1%

II

 

T

R:45

192

dimetil-sulfat

77-78-1

≥25%

I

karc.kat.2, muta.kat.3

T+

R:45,68,26,25,34,43

≥10, <25%

I

 

T+

R:45,68,26,22,34,43

≥7, <10%

I

 

T+

R:45,68,26,22,36/37/38,43

≥5, <7%

II

 

T

R:45,68,23,22,36/37/38,43

≥3, <5%

II

 

T

R:45,68,23,22,43

≥1, <3%

II

 

T

R:45,68,23,43

≥0,1, <1%

II

 

T

R:45,68,20

≥0,01, <0,1%

II

 

T

R:45,68

193

dimetipin

55290-64-7

 

III

 

Xn

R:20/21/22,36/37/38,43,52,55

194

dimetoat

60-51-5

 

III

 

Xn

R:21/22

195

dimetomorf

110488-70-5

 

III

 

N

R:51/53

196

dinikonazol

83657-24-3

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

197

dinitramin

29091-05-2

 

III

 

Xn,N

R:22,51

198

dinitrofenol i soli

25550-58-7

 

II

 

T,N

R:23/24/25,33,50/53

199

dinokap

39300-45-3

 

II

repro.kat.2

T,N

R:20/22,48/22,61,38,43,50/53

200

dioksakarb

6988-21-2

 

II

 

T,N

R:25,51/53

201

dioksan

123-91-1

 

III

karc.kat.3

F,Xn

R:11,19,40,36/37,66

202

dipropetrin

4147-51-7

 

III

 

Xn

R:21/22,38,31

203

disulfoton

298-04-4

 

I

 

T+,N

R:27/28,50/53

204

di-terc-butil-p-krezol

128-37-0

 

III

 

Xn

R:22,36/38

205

ditianon

3347-22-6

 

III

 

Xn,N

R:22,50/53

206

diuron

330-54-1

 

III

karc.kat.3

Xn,N

R:40,22,48/22,50/53

207

dmdm-hidantoin

6440-58-0

≥1%

III

 

Xn

R:20/21/22

208

dodin

2439-10-3

 

III

 

Xn,N

R:22,36/38,50/53

209

domazolin

 

≥5%

III

 

Xn

R:20/21/22

 

210

domifen-bromid

538-71-6

≥20%

III

 

Xn

R:20/21/22

211

endosulfan

115-29-7

 

II

 

T,N

R:24/25,36,50/53

212

epiklorhidrin

106-89-8

100%

II

karc.kat.2

T

R:45,10,23/24/25,34,43

≥10%

II

 

T

R:45,23/24/25,34,43

≥5, <10%

II

 

T

R:45,23/24/25,36/38,43

≥1, <5%

II

 

T

R:45,23/24/25,43

≥0,1, <1%

III

 

Xn

R:20/21/22

213

epoksikonazol

106625-08-0

 

II

repro.kat.2, karc.kat.3, repro.kat.3,

T,N

R:40,61,62,51/53

214

eptc

759-94-4

 

III

 

Xn

R:22

215

esfenvalerat

66230-04-4

 

II

 

T,N

R:23/25,43,50/53

216

etanolamin

141-43-5

≥25%

III

 

C

R:20/21/22,34

≥10, <25%

III

 

C

R:34

217

etantiol

75-08-1

 

III

 

F,Xn,N

R:11,20,50/53

218

etefon

16672-87-0

 

III

 

C

R:20/21,34,52/53

219

etilakrilat

140-88-5

100%

III

 

F,Xn

R:11,20/21/22,36/37/38,43

≥25%

III

 

Xn

R:20/21/22,36/37/38,43

≥5, <25%

III

 

Xi

R:36/37/38,43

≥1, <5%

III

 

Xi

R:43

220

etilamin

75-04-7

 

III

 

F+,Xi

R:12,36/37

221

etilbenzen

100-41-4

100%

III

 

F,Xn

R:11,20

≥25%

III

 

Xn

R:20

222

etilendiamin

107-15-3

100%

III

 

C

R:10,21/22,34,42/43

≥25%

III

 

C

R:21/22,34,42/43

≥10, <25%

III

 

C

R:34,42/43

≥2, <10%

III

 

Xn

R:36/38,42/43

≥1, <2%

III

 

Xn

R:42/43

223

etilenglikol

107-21-1

 

III

 

Xn

R:22

224

etilglikol-acetat

111-15-9

 

II

repro.kat.2

T

R:60,61,20/21/22

225

etilheksil-akrilat

103-11-7

 

III

 

Xi

R:37/38,43

226

2-etil-heksil-kloroformat

24468-13-1

 

III

 

Xn

R:22,36/38

227

etil-klorformijat

541-41-3

 

I

 

F,T+

R:11,26,22,34

228

etil-metil-keton-peroksid

1338-23-4

≥50%

II

 

T

R:23/24/25,36/37/38

<50%

III

 

Xn

R:20/21/22,36/37/38

229

etirimol

23947-60-6

 

III

 

Xn

R:21

230

etofumesat

26225-79-6

 

III

 

N

R:51/53

231

etoksi-etanol

110-80-5

 

II

repro.kat.2

T

R:60,61,10,20/21/22

232

etoksi-oktilfenol

 

 

III

 

Xn

R:22,36/38,52

 

233

etoprofos

13194-48-4

 

I

 

T+,N

R:26/27,25,43,50/53

234

famoksadon

131807-57-3

 

III

 

Xn,N

R:48/22,50/53

235

fenamidon

161326-43-7

 

III

 

N

R:50/53

236

fenarimol

60168-88-9

 

III

repro.kat.3

Xn,N

R:62,63,64,51/53

237

fenazakvin

120928-09-8

 

III

 

T,N

R:25,20,50/53

238

fenheksamid

126833-17-8

 

III

 

N

R:51/53

239

fenilendiamin

108-45-2

 

II

muta.kat.3

T,N

R:68,23/24/25,36,43,50/53

240

fenilfenol

90-43-7

 

III

 

Xi,N

R:36/37/38,50

241

fenil-glicidil-eter

122-60-1

 

II

karc.kat.2, muta.kat.3

T

R:45,68,20,37/38,43,52/53

242

fenil-hidrazin

100-63-0

 

II

karc.kat.2, muta.kat.3

T,N

R:45,23/24/25,48/23/24/25,36/38,43,68,50

243

fenkaptol

 

 

II

 

T

R:23/24/25

244

fenklorazol-etil

103112-35-2

 

II

karc.kat.2

T,N

R:45,22,48,50

245

fenmedifam

13684-63-4

 

III

 

N

R:50/53

246

fenoksaprop-etil

66441-23-4

 

III

 

Xi,N

R:43,50/53

247

fenoksaprop-p-etil

71283-80-2

 

III

 

Xn,N

R:22,50

248

fenoksietanol

122-99-6

 

III

 

Xn

R:22,36

249

fenoksikarb

72490-01-8

 

III

 

N

R:50/53

250

fenol i fenolati

108-95-2…

≥10%

II

muta.kat.3

T,C

R:23/24/25,48/20/21/22,34,68

≥3, <10%

III

 

C

R:20/21/22,34,68

≥1, <3%

III

 

Xn

R:36/38,68

251

fenpiroksimat

111812-58-9

 

II

 

T,N

R:23/25,36,43,50

252

fenpropatrin

39515-41-8

 

I

 

T+,N

R:26,25,21,50/53

253

fenpropidin

67306-00-7

 

III

 

Xn

R:20/21/22

254

fenpropimorf

67564-91-4

 

III

repro.kat.3

Xn,N

R:22,63,38,51/53

255

fentoat

2597-03-7

 

III

 

Xn,N

R:21/22,50/53

256

fipronil

120068-37-3

 

I

 

T

R:23/24/25

257

flamprop-metil

52756-25-9

 

III

 

Xn,N

R:20/21/22,38,51

258

flokumafen

90035-08-8

 

I

 

T+,N

R:26/27/28,48/23/24/25,50/53

259

fluazifop-butil

69806-50-4

 

II

repro.kat.2

T,N

R:61,50/53

260

fluazifop-p-butil

79241-46-6

 

III

repro.kat.3

Xn,N

R:63,50/53

261

fluazinam

79622-59-6

 

II

 

T,N

R:23,37/38,41,43,50/53

262

flucitrinat

70124-77-5

 

III

 

Xn,N

R:20/21/22,50/53

263

fludioksonil

131341-86-1

 

III

 

N

R:50/53

264

flufenacet

142459-58-3

 

III

 

Xn,N

R:22,48/22,43,50/53

265

flufenoksuron

101463-69-8

 

III

 

Xn

R:20/21/22

266

flukvinkonazol

136426-54-5

 

II

 

T,N

R:23/25,48/25,21,38,50/53

267

flumetralin

62924-70-3

 

III

 

Xi,N