Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 30/2005 (4.3.2005.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

544

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 22. veljače 2005. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o utvrĐivAnju popisa dijagnostiČkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostimavremenski i kadrovski normativi

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92, 29/93, 65/93, 31/95, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02, 92/02, 130/02, 151/02, 11/03, 32/03, 43/03 i 203/03, – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke pod:

– šifrom 13631 u stupcu »Vrijeme (min)« broj: »60« zamjenjuje se brojem: »30«, a u stupcu »Ukupno bodovi« broj: »26,76« zamjenjuje se brojem: »13,38«

– šifrom 13633 u stupcu »Vrijeme (min)« broj: »15« zamjenjuje se brojem: »10«, u stupcu »Ukupno bodovi« broj: »6,69« zamjenjuje se brojem: »4,46«

– šifrom 34552 u stupcu »Opis postupka« tekst: »Kompjutersko procesiranje MR-slike na radnoj stanci 2T« zamjenjuje se tekstom: »Kompjutersko procesuiranje MR-slike« u stupcu »Vrije­me (min)« broj: »90« zamjenjuje se brojem: »45«, u stupcu »Ukupno bodovi« broj: »58,14« zamjenjuje se brojem: »29,07«

– šifrom 52344 u stupcu »Opis postupka« iza riječi: »Krunica« dodaje se riječ: »metalna«

– šifrom 52380 u stupcu »Opis postupka« briše se tekst: »,odnosno, nadomještanje ispale (ind. metoda)«

– šifrom 88531 u stupcu »Vrijeme (min)« broj: »45« zamjenjuje se brojem: »16«, a broj: »270« zamjenjuje se brojem: »120«, u stupcu »Ukupno bodovi« broj: »52,92« zamjenjuje se brojem: »22,32«

– šifrom 88572 u stupcu »Vrijeme (min)« broj: »70« zamjenjuje se brojem: »16«, a broj: »300« zamjenjuje se brojem: »120«, u stupcu »Ukupno bodovi« broj: »64,80« zamjenjuje se brojem: »22,32«

šifrom 93005 u stupcu »Opis postupka« tekst: »Djelomična zubna proteza s lijevanim elementima (npr. lijevani pojedinačni luk, lijevane kvačice s upiračima)« zamjenjuje se tekstom: »Djelomična zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – akrilatna«

– šifrom 93006 u stupcu »Opis postupka« tekst: »Lijevana metalna proteza« zamjenjuje se tekstom: »Metalna lijevana proteza djelomična«

– šifrom 93017 u stupcu »Opis postupka« iza riječi: »elemenata« dodaje se riječ: »akrilatna«

– šifrom 93018 u stupcu »Opis postupka« tekst: »Lab. izrada djelomične zubne proteze s lijevanim elementima (npr. lijevani pojedinačni luk, lijevane kvačice s upiračima)« zamjenjuje se tek­stom: »Laboratorijska izrada djelomične zubne proteze s bazom preko 10 elemenata – akrilatna«

 

Iza šifre 52358 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

Šifra

     Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

ukupno

 

 

 

(min)

bodovi

52359

Modificirana 

1 liječnik specijalist

80

34,08

 

fasetirana krunica

1 med. sestra/med.

80

 

 

 

tehničar/zdrav.

 

 

 

 

radnik SSS

 

 

«

Iza šifre 52367 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

 

»

 

Šifra

     Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

ukupno

 

 

 

(min)

bodovi

52368

Laboratorijska

1 viši zdravstveni tehničar

180

26,28

 

izrada modificirane

 

 

 

 

fasetirane krunice

 

 

 

 

 

 

 

 

52369

Modificirana krunica

1 liječnik specijalist

70

29,82

 

jednodijelna lijevana

1 med. sestra/med.

70

 

 

 

tehničar/ zdrav. radnik SSS                           

 

 

 

«

Iza šifre 52468 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

    Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

ukupno

 

 

 

(min)

bodovi

52469  

Laboratorijska izrada

1 viši zdravstveni tehničar

170

24,82

 

modificirane krunice

 

 

 

 

jednodijelne lijevane

 

 

 

«

Iza šifre 93006 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:

»

 

Šifra

   Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

ukupno

 

 

 

(min)

bodovi

93007

Totalna zubna

1 liječnik specijalist

180

76,68

 

proteza s metalnom

1 med. sestra/med.

180

 

 

bazom

tehničar/zdrav. radnik SSS

 

 

«

Iza šifre 93010 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:         

»

 

Šifra

Opis postupka

Djelatnici

Vrijeme

ukupno

 

 

 

(min)

bodovi

93011

Laboratorijska izrada

1 viši zdravstveni tehničar

430

113,18

 

totalne zubne proteze

1 srednji zdravstveni

 

 

 

s metalnom bazom

tehničar

400

 

            «

 

 

Pod šiframa: 92101, 92102, 92103, 92104, 92105, 92106, 92107, 92108, 92109, 92110, 92111, 92112, 92113, 92114 briše se oznaka i tekst uz oznaku: »*** – postupci kojima se zbog rada na terenu osnovna cijena (broj bodova x vrijednost boda) uvećava za10 %«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/05-01/61
Urbroj: 338-01-01-05-1
Zagreb, 22. veljače 2005.

 Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.