Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja prije razvoda braka

NN 32/2005 (9.3.2005.), Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja prije razvoda braka

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

607

Na osnovi članka 52. stavka 5. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 116/2003, 17/2004 i 136/2004), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O OSNOVNIM ELEMENTIMA KOJE MORA SADRŽAVATI STRUČNO MIŠLJENJE U POSTUPKU POSREDOVANJA PRIJE RAZVODA BRAKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju osnovni elementi koje mora sadržavati stručno mišljenje koje po završenom postupku posredovanja prije razvoda braka daje ustanova ili pojedinac koji provodi posredovanje.

Članak 2.

Stručno mišljenje sadrži:

1. broj i datum sudske odluke o izboru posredovatelja,

2. socijalnu anamnezu za bračne drugove,

3. podatke o dinamici odnosa u obitelji,

4. procjenu mogućnosti održavanja partnerskih odnosa u budućnosti.

Članak 3.

 Socijalna anamneza iz točke 2. članka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

1. osobne podatke o bračnim drugovima: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, ime roditelja i djevojačko prezime žene,

2. podatke o odrastanju, školovanju, školskoj spremi, dodatnim edukacijama ili osposobljavanjima, vještinama i znanjima, zaposlenosti, da li su ranije bili u braku, vrijeme trajanja prethodnih i sadašnjeg braka, podatke o djeci (zajedničkoj, izvan­brač­noj, djeci iz prethodnih brakova),

3. podatke o tome kako sebe doživljavaju, podatke o odnosu prema obitelji, podatke o osobama koje žive s bračnim drugovima ili imaju utjecaja na njihov bračni život, podatke o poslu, organizaciji života, aktivnostima, načinu provođenja slobodnog vremena, interesima i sklonostima,

4. podatke o zdravstvenom stanju bračnih drugova,

5. podatke o materijalnim i stambenim prilikama bračnih drugova.

Članak 4.

Podaci o dinamici odnosa u obitelji iz točke 3. članka 2. ovoga Pravilnika sadrže:

1. prikaz partnerskih odnosa: razvoj partnerskih odnosa, vrijeme od kada su poremećeni partnerski odnosi, uzroke poremećaja međusobnih odnosa, jesu li bračni drugovi prije postupka posredovanja već tražili pomoć, emocionalna zrelost, uzajamno poštovanje, povjerenje i iskrenost partnera,

2. prikaz odnosa prema djeci: senzibilitet za potrebe djece, suglasnost u odgajateljskoj ulozi i odabiru odgojnih postupaka, kvalitetu emocionalne veze roditelja s djecom,

3. prikaz odnosa s osobama iz bliže ili daljnje sredine koje imaju utjecaj na obiteljske odnose: međusobna povezanost, utjecaj na partnerske i roditeljske odnose i razina uzajamne sprem­nosti na pomoć i podršku.

Članak 5.

Procjena mogućnosti održavanja partnerskih odnosa u bu­duć­nosti treba sadržavati:

– spremnost na promjene s ciljem održavanja bračne zajednice,

– stupanj poremećaja odnosa bračnih drugova.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/04-01/129
Urbroj: 534-08-02-01/3-05-1
Zagreb, 2. ožujka 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.