Odluka o opozivu Mladena Iblera s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji

NN 33/2005 (14.3.2005.), Odluka o opozivu Mladena Iblera s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

646

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., 5. srp­nja 2001. i 7. trav­nja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-02/365, urbroj: 50304/2-04-05 od 12. studenoga 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

MLADEN IBLER opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Australiji, sa sjedištem u Canberri.

Ova Odluka stupa na snagu 20. ožujka 2005. godine.

Broj: 01-081-04-3636/4
Zagreb, 4. ožujka 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.