Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara

NN 33/2005 (14.3.2005.), Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

660

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara-tehničara (»Narodne novine«, broj 161/2004.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA-TEHNIČARA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos novčane naknade za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara, iznos novčane naknade predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva te njihovim zamjenicima, kao i iznos naknade Ministarstvu unutarnjih poslova za materijalne troškove provedbe stručnog ispita za zaštitara-tehničara.

II.

Naknada za provedbu stručnog ispita za zaštitara-tehničara iznosi 600,00 kuna po pristupniku.

Naknada za polaganje popravnog ispita za zaštitara-tehničara iznosi 270,00 kuna po pristupniku.

Naknade iz stavka 1. i 2. ove točke uplaćuju se na žiroračun Ministarstva unutarnjih poslova.

III.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 1. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u iznosu:

– predsjednik ispitnog povjerenstva            120,00 kuna (bruto)

– član ispitnog povjerenstva                        100,00 kuna (bruto)

– tajnik ispitnog povjerenstva                        50,00 kuna (bruto)

– Ministarstvo unutarnjih poslova,

 redovni ispit za zaštitara-tehničara                        230,00 kuna.

IV.

 Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 2. ovoga Rješenja, predsjedniku, članovima i tajniku ispitnog povjerenstva, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada po pristupniku u iznosu:

– predsjednik ispitnog povjerenstva              60,00 kuna (bruto)

– član ispitnog povjerenstva                          50,00 kuna (bruto)

– tajnik ispitnog povjerenstva                        25,00 kuna (bruto)

– Ministarstvo unutarnjih poslova,

 popravni ispit za zaštitara-tehničara                        85,00 kuna.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-12487/05
Zagreb, 4. ožujka 2005.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.