Odluka o odlikovanju Jože Horvata Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 36/2005 (18.3.2005.), Odluka o odlikovanju Jože Horvata Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

708

 

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

 

ODLUKU

 

kojom se odlikuje

 

JOŽA HORVAT

 

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA

MARULIĆA

 

 

za izniman doprinos razvoju kulture, a u prigodi 90. obljetnice života.

 

Broj: 01-051-05-13-1-2/1

Zagreb, 7. ožujka 2005.

 

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.