Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

NN 44/2005 (5.4.2005.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

839

Na temelju članka 5. stavka 1.  Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, broj 154/2004), članak 21. mijenja se i glasi:

»Hrvatski zavod za norme preuzima od Državnog zavoda za mjeriteljstvo djelatnike koji su  zatečeni u obavljanju poslova u području normizacije na dan koji će se utvrditi u posebno izrađenom elaboratu o diobi prostorija za rad, materijalnih sredstava i opreme, kojeg dogovore i potpišu ovlašteni predstavnik Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatske akreditacijske agencije.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/05-01/01

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 31. ožujka 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.