Odluka o uvećanju plaće namještenika raspoređenih na ustrojbeno mjesto vozača opasnih tvari i laboranta u Ministarstvu obrane

NN 44/2005 (5.4.2005.), Odluka o uvećanju plaće namještenika raspoređenih na ustrojbeno mjesto vozača opasnih tvari i laboranta u Ministarstvu obrane

MINISTARSTVO OBRANE

840

Na temelju članka 129. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02), donosim

ODLUKU

I.

Namještenici raspoređeni na ustrojbeno mjesto vozača opasnih tvari i laboranta u Ministarstvu obrane ostvaruju pravo na uvećanje osnovne plaće od 4%.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2005.

Klasa: 023-03/05-03/01

Urbroj: 512-01-05-156

Zagreb, 23. ožujka 2005.

 

Ministar

Berislav Rončević, v. r.