Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske na određenim mjestima

NN 44/2005 (5.4.2005.), Odluka o uvećanju plaće državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama Republike Hrvatske na određenim mjestima

MINISTARSTVO OBRANE

841

Na temelju članka 169. stavka 6. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03 i 134/04), donosim

ODLUKU

I.

Državni službenici i namještenici u Oružanim snagama Republike Hrvatske ostvaruju pravo na uvećanje plaće u postotku od osnovne plaće na sljedećim radnim mjestima:

 

DUŽNOST

POSTROJBA

POSTOTAK

– mehaničar – speci­jalizirani

sve postrojbe

4%

– tehničar – specijalizirani

sve postrojbe

4%

– zrakoplovno tehnič­ki specijalist

sve postrojbe

4%

– vozač – rukovatelj strojem

Zapovjedništvo za logistiku Odjel za ekshumaciju

4%

– pomoćni djelatnik

Zapovjedništvo za logistiku Odjel za ekshumaciju

4%

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2005.

Klasa: 023-03/05-03/01

Urbroj: 512-01-05-157

Zagreb, 23. ožujka 2005.

 

Ministar

Berislav Rončević, v. r.