Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe

NN 45/2005 (6.4.2005.), Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

890

Na temelju članka 108. stavka 1. točka 6. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04) uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, banitelja i međugeneracijske solidarnosti donosi

PRAVILNIK

O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA RAZVRSTAVANJE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE PREMA STUPNJU POTREBE ZA NJEGOM I POMOĆI DRUGE OSOBE

Članak 1.

U prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kojima je status utvrđen na osnovi oštećenja organizma predviđenog Pravilnikom o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata u Listi postotaka oštećenja organizma u sljedećim točkama:

– 54. Amputacija obiju ruku u laktu;

– 58. Amputacija obiju ruku u nadlaktici;

– 65. Eksartikulacija obiju ruku u ramenu;

– 77. Potpuna uzetost obiju ruku;

– 120b. Eksartikulacija u kuku – obiju nogu;

– 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa;

- 153d. Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralježničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova – potpuna uzetost dva uda

– 157d. Parkinsonizam najtežeg stupnja;

– 168. Sljepilo, odnosno gubitak vida na oba oka;

– 201. Najteži slučajevi bulbarne paralize;

– 210. Konsolidirane frakture kralježnice s flacidnom paraplegijom ili spastičnom paraplegijom u fleksiji, trajna nepokretnost i vezanost za krevet 100% – I. skupina;

– 211d. Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima najteži oblici – invalid nepokretan i ne može se služiti rukama;

– 212d. Ataktički sindrom nakon traume – najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije;

–213d. Klinički utvrđen polineuritički sindrom – najteži oblici – teška oštećenja motiliteta s atrofijama,

teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan.

HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kod kojega postoje oštećenja organizma iz članka 3. ovog Pravilnika i druga oštećenja koja ga (zajedno) čine potpuno nesposobnim za obavljanje svih životnih potreba, te mu je zbog toga potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe, također se razvrstava u prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe.

Članak 2.

U prvi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i HRVI iz Domovinskog rata II., III. i IV. skupine kojemu je organizam oštećen i neovisno o vojnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju predviđenom u članku 1. stavku 1. ovoga Pravilnika, a potpuno su nesposobni za obavljanje svih životnih potreba te im je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe.

Članak 3.

U drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se HRVI iz Domovinskog rata I. skupine kod kojih postoji bilo koje oštećenje organizma iz Liste postotaka oštećenja organizma što nije obuhvaćeno u članku 1. stavku 1. ovoga pravilnika, a potrebna mu je njega i pomoć druge osobe.

Članak 4.

U drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i HRVI iz Domovinskog rata II., III. i IV. skupine kojemu je organizam oštećen i neovisno o vojnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju HRVI iz Domovinskog rata I. skupine razvrstanoga u drugi stupanj doplatka za njegu i pomoć druge osobe.

Članak 5.

Od dana stupanja na snagu ovog pravilnika ne primjenjuje se Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (»Narodne novine« broj 18/02).

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/05-0001/22

Urbroj: 519-04/1-05-3

Zagreb, 29. ožujka 2005.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica obitelji, branitelja

i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.