Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po zakonu o izboru članova predstav­ničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 46/2005 (9.4.2005.), Obvezatne upute broj LS II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po zakonu o izboru članova predstav­ničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

910

Na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04 i 40/05), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dana 7. travnja 2005. godine koja stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« broj 46/05, od 9. travnja 2005.

            Izbori će se održati u nedjelju 15. svibnja 2005. godine.

            2. Rokovi teku od dana

            10. travnja 2005. godine od 00.00 sati.

3. Prijedlozi lista za izbor članova predstavničkog tijela moraju biti zaprimljeni u nadležnom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

            21. travnja 2005. godine do 24.00 sata

            (članak 14. stavak 1.).

4. Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu sve to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

            23. travnja 2005. godine do 24.00 sata

            (članak 16.).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle do

            13. svibnja 2005. godine do 24.00 sata

            (članak 18. stavak 2.).

6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održavanju izbora, kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19.00 sati, dakle od:

            14. svibnja 2005. godine od 00.00 sati do

            15. svibnja 2005. godine do 19.00 sati

            (članak 20.).

7. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

            6. svibnja 2005. godine do 24.00 sata

            (članak 32. st. 3.).

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

            (članak 32. st. 3).

8. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkog tijela, dakle do:

            9. svibnja 2005. godine do 24.00 sata

            (članak 32. stavak 6.).

9. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle do:

            6. svibnja 2005. godine do 24.00 sata

            (članak 33. stavak 2.).

            10. Glasovanje traje neprekidno

            15. svibnja 2005. godine od 7.00 do 19.00 sati

Biralište se zatvara u 19.00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19.00 sati

            (članak 39. stavak 1.).

11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do:

            16. svibnja 2005. godine do 7.00 sati

            (članak 45.).

12. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do:

            16. svibnja 2005. godine do 19.00 sati

            (članak 46. stavak 1.).

13. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

            (članak 49.).

14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama čl. 51. do 59. Zakona

            (članak 51.).

Klasa: 013-03/05-03/02

Urbroj: 599-05-01     

Zagreb, 8. travnja 2005.

Predsjednik

Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.