Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

NN 47/2005 (11.4.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

913

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, a u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, ministrom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministrom mora, turizma, prometa i razvitka, ministrom zdravstva i socijalne skrbi, ministrom financija, ministrom znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 87/01)  Popis vezanih i povlaštenih obrta za koje se traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezanih i povlaštenih obrta za koje se traži majstorski ispit, srednja stručna sprema te srednja školska sprema, a koji je sastavni dio ovog Pravilnika, mijenja se i glasi:

 

POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA

 

 

POPIS VEZANIH OBRTA

 

Brojčana
oznaka
iz NKD– a
(NN 13/03.)
i dodatna
oznaka

Naziv vezanog obrta

Naziv zanimanja

Složenost
zanimanja

Uvjet
za
obavljanje
obrta

Daljnja
kvalifikacija

 

A. POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO

 

 

 

01122.00

Skupljanje šumskih gljiva

Sakupljač gljiva

2

 

D. PRERAĐIVAČKA
INDUSTRIJA

 

 

 

15110.00

Proizvodnja, obrada i
konzerviranje mesa

Mesar

5

15510.00

Prerada mlijeka i proizvodnja sira

Mljekar

3

5

15610.01

Proizvodnja mlinarskih proizvoda
– mljevenje žitarica: proizvodnja brašna, drobine, prekrupe ili kuglica od pšenice, raži, zobi, kukuruza i drugih žitarica

Mlinar

3

15810.01

Proizvodnju kruha, peciva

Pekar

3

5

15810.02

Proizvodnja pekarskih kolača, savijača, pita

Slastičar

Pekar

3
3

5
5

15820.00

Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnog peciva i pekarskih kolača

Pekar

Slastičar

3
3

5
5

 

DB. PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA

 

 

 

 

PROIZVODNJA ODJEĆE; DORADA I BOJENJE KRZNA

 

 

 

18000.01

Proizvodnja muške odjeće, po mjeri

Krojač muške odjeće

5

18000.02

Proizvodnja ženske odjeće, po mjeri

Krojač ženske odjeće

5

18242.01

Proizvodnja šešira i kapa

Klobučar

3

5

18300.01

Proizvodnja – šivanje kaputa i jakni od krzna, po mjeri

Krznar

5

 

DC. PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE

 

 

 

19200.01

Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica

Galanterist

3

19302.00

Proizvodnja obuće po narudž
bi i u vrlo malim serijama

Obućar

5

 

DD. PRERADA DRVA I PROIZVODA OD DRVA

 

 

 

20300.01

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata– drvenih traverza, greda, i krovnih konstrukcija

Tesar

5

20300.02

Proizvodnja građevne stolarije – vrata prozora, stubišta i sl.

Stolar

3

5

20300.03

Proizvodnja građevne stolarije–  proizvodnja parketa

Parketar

2

20501.01

Proizvodnja raznovrsnih jednostavnih proizvoda od drva – drški i dijelova za alat, metli i četki

Drvogalanterist

2

20510.02

Proizvodnja drvotokarskih proizvoda (drveni kalupi za obuću, vješalice, figurice, intarzije i dr.)

Drvotokar

2

 

DE. PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I KARTONA; PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA; IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST

 

 

 

22150.01

Izrada fotografija, gravura, razglednica, postera, plakata,

Fotograf

3

5

25120.00

Protektiranje vanjskih guma

Vulkanizer

2

 

DI.  PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA

 

 

 

26130.01

Proizvodnja čaša i ostalih proizvoda za kućanstvo od običnog stakla i kristala

Staklar

5

26700.00

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

Klesar

5

 

DJ. PROIZVODNJA METALA I PROIZVODA OD METALA

 

 

 

27500.00

Lijevanje metala

Ljevač

3

5

28110.00

Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Bravar

Strojobravar

5
5


28120.00

Proizvodnja građevinske stolarije od metala

Bravar

Strojobravar

3
3

5
5

28200.01

Proizvodnja, održavanje i popravak cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala; i kotlova za centralno grijanje

Kotlar

Bravar

Strojobravar

5
5
528300.01

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje s toplom vodom

Kotlar

Bravar

Strojobravar

5
5
5 

28400.00

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha

Kovač

3

5

28520.01

Tokarenje, struganje

Tokar

3

5

28520.02

Elektrozavarivanje

Elektrozavarivač

2

28520.03

Zavarivanje plinom

Zavarivač plinom

2

28520.04

Brušenje alata

Brusač alata

2

28620.00

Proizvodnja alata

Alatničar

5

28630.00

Proizvodnja brava i okova

Bravar

3

5

28752.01

Proizvodnja raznih proizvoda od metala –  žljebova i sl. limarskih proizvoda

Limar

3

5

 

DK.  PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA D.N.

 

 

 

29100.01

Proizvodnja, održavanje i popravak strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije

Strojobravar

5

29110.01

Proizvodnja, održavanje i popravak brodskih motora i njihovih dijelova

Brodski mehaničar Automehaničar

3

3

5

5

29200.00

Proizvodnja, popravak i montiranje dijelova, elemenata i sklopova za strojeve opće namjene

Strojobravar

5

29300.00

Proizvodnja, održavanje i popravak strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije, Automehaničar

33

55

29540.01

Proizvodnja, održavanje i popravak šivaćih strojeva i njihovih glava

Precizni mehaničar

3

5

29560.01

Proizvodnja, popravak i montiranje strojnih dijelova, elemenata i sklopova

Strojobravar
Bravar

5

529600.01

Proizvodnja, popravak i održavanje lakog vatrenog oružja

Puškar

5

29710.00

Proizvodnja, popravak i održavanje električnih aparata za kućanstvo

Elektromehaničar

5

29720.01

Izrada i montaža peći i kamina

Pećar

3

5

 

DL.  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I OPTIČKE OPREME

 

 

 

30020.00

Proizvodnja, popravak i održavanje računala (kompjutora) i druge uredske opreme

Elektroničar mehaničar

3

5

31200.00

Proizvodnja, popravak i održavanje opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

Elektromehaničar Elektroinstalater

5

531620.00

Proizvodnja, popravak i održavanje ostale električne opreme

Elektromehaničar

5

32000.00

Proizvodnja, popravak i održavanje   radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme

Elektroničar mehaničar

3

5

33100.01

Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – elektrodijagnostičkih aparata

Elektroničar mehaničar Precizni mehaničar

5


5
33100.02

Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – mehaničkih aparata

Precizni mehaničar Elektroničar mehaničar

5 5

33100.03

Proizvodnja i popravak ortopedskih cipela

Ortopedski obućar

5

33200.01

Proizvodnja, popravak i održavanje osjetljivih laboratorijskih vaga

Precizni mehaničar

3

33200.02

Proizvodnja, popravak i održavanje mikroskopa i mjerila za lom svjetlosti

Precizni mehaničar Elektroničar mehaničar

5

533200.03

Proizvodnja, popravak i održavanje aparata za mjerenje električnih veličina

Elektroničar mehaničar

3

5

33200.04

Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrb­ljivanje vodom, plinom i benzinom

Precizni mehaničar

5

33200.05

Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje strujom

Elektromehaničar

5

33200.06

Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza –  mehanički instrumenti

Precizni mehaničar Elektroničar mehaničar

5

533200.07

Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza –  električni aparati

Elektroničar mehaničar Precizni mehaničar

5


533200.08

Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za mjerenje i provjeru protoka, razine tlaka i drugih promjenjivih veličina tekućina i plinova, mjerača protoka, mjerila razine, manometara, mjerača topline

Precizni mehaničar

5

33200.09

Proizvodnja, popravak i održavanje raznih mjernih, kontrolnih mjernih, kontrolnih ili testirajućih instrumenata, aparata ili strojeva, hidrometara, termometara, barometara i sl –  mehanički instrumenti

Precizni mehaničar

5

33200.10

Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih, mjernih, kontrolnih ili regulacijskih instrumenata, aparata ili uređaja za procesno-instrumentacijske i druge namjene

Elektroničar mehaničar

5

33200.11

Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih mjernih, kontrolnih ili regulacijskih instrumenata, aparata ili uređaja za procesno-instrumentacijske i druge namjene u protueksplozijskoj zaštiti

Elektroničar mehaničar

5

33400.01

Proizvodnja, popravak i održavanje optičkih instrumenata i fotografske opreme

Precizni mehaničar

3

5

33400.02

Proizvodnja i popravak naočala

Očni optičar

5

33500.00

Proizvodnja i popravak satova

Urar

3

5

 

DM. PROIZVODNJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

 

 

 

35100.00

Gradnja i popravak brodova i čamaca

Graditelj brodova

5

 

DN. OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

 

 

36100.01

Proizvodnja namještaja

Stolar

5

36100.02

Popravak namještaja

Stolar

3

5

36100.03

Tapetiranje i popravak tapetiranog namještaja

Tapetar

3

5

36220.01

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala

Zlatar

5

36220.02

Popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala

Zlatar

3

5

36300.01

Proizvodnja instrumenata

Glazbalar

3

5

36300.02

Proizvodnja orgulja uključujući i harmonije i sl. klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima

Graditelj orgulja

3

5

36630.01

Proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili numeriranje, ručnih naprava za otiskivanje natpisa  ili gravura

Graver pečatorezac

2

 

F. GRAĐEVINARSTVO

 

 

 

45211.01

Podizanje zgrada (visokogradnja)

Zidar

5

45220.01

Podizanje krovnih konstrukcija

Tesar

5

45220.02

Pokrivanje krovnih konstrukcija

Krovopokrivač

3

5

45250.01

Armirački radovi – savijanje armatura

Armirač

2

45250.03

Montaža i demontaža skela i radnih platformi

Tesar
Zidar

3
3

5
5

45310.01

Elektroinstalacijski radovi

Elektroinstalater

5

45310.02

Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte dizala

Elektromehaničar Strojobravar

5

545310.03

Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte pokretnih stepenica

Elektromehaničar  Strojobravar

3

3

5

5

45320.00

Izolacijski radovi

Izolater

2

45330.01

Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte instalacija za vodu, te opreme i vodova za grijanje, ventilaciju i hlađenje

Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

5

45330.02

Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte instalacija za vodu

Vodoinstalater

3

45330.03

Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte opreme i vodova za grijanje, ventilaciju i hlađenje

Instalater grijanja i klimatizacije

3

45330.04

Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte plinskih instalacija, ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, te održavanje plinskih uređaja

Plinoinstalater

5

45410.00

Fasadni radovi

Fasader Zidar

3
3

5
5

45430.01

Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica

Keramičar

2

45430.02

Postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, tapisona, linoleuma

Podopolagač

2

45430.03

Postavljenje podnih i zidnih obloga od taraca, mramora, granita i škriljca

Teracer

2

45440.01

Unutrašnje i vanjsko bojenje zgrade i bojenje objekata niskogradnje

Soboslikar – ličilac

3

5

45440.02

Postavljanje stakala, ogledala...

Građevinski staklar

2

 

G. TRGOVINA NA VELIKO I MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

 

 

 

52000.00

Trgovina na malo u specijaliziranoj prodavaonici

Prodavač

Srednja stručna sprema ekonomskog ili komercijalnog smjera

 Srednja stručna sprema u odgovarajućem zanimanju

 Gimnazija

3
4


3+
4++

5*

52100.00

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Prodavač

Srednja stručna sprema ekonomskog ili komercijalnog smjera

Srednja stručna sprema u odgovarajućem zanimanju

Gimnazija

3
4


3+
4++

5*
52100.01

Prodaja robe u kiosku

Prodavač

2

50200.01

Održavanje i popravak motornih vozila

Autoserviser

5

50200.02

Održavanje i mehanički popravci motornih vozila

Automehaničar

5

50200.03

Održavanje i električarski popravci motornih vozila

Autoelektričar

5

50200.04

Održavanje i popravak karoserija

Autolimar

3

5

50200.05

Prskanje i bojenje motornih vozila

Autolakirer

3

5

50200.06

Popravci vanjskih i unutrašnjih guma te podešavanje i zamjena guma

Vulkanizer

2

 

50404.00

Održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora

Automehaničar

3

5

52740.01

Popravak bicikla

Mehaničar za bicikle

2

 

H. UGOSTITELJSTVO

 

 

 

55110.00

Hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, guest house s uslugom prehrane, pića, napitaka i slastica

Kuhar
Natkonobar Hoteljersko turistički – tehničar

Hotelijer – ugostitelj

5
5

4


455120.00

Turistički apartmani bez usluge prehrane, pića, napitaka i slastica

Natkonobar Hoteljersko turistički – tehničar

Hotelijer – ugostitelj Kuhar

5

4


4

3
55210.01

Omladinski hotel i hostel s uslugom prehrane, pića, napitaka i slastica

Kuhar
Natkonobar Hoteljersko turistički – tehničar

Hotelijer – ugostitelj

5
5

4


455210.02

Omladinski hotel i hostel bez usluge prehrane, pića, napitaka i slastica

Kuhar Konobar Hoteljersko turistički – tehničar

Hotelijer – ugostitelj

3
3
4


4

5
555220.01

Kamp i kamp naselje s uslugom prehrane, pića, napitaka i slastica

Kuhar konobar Hoteljersko turistički – tehničar

Hotelijer – ugostitelj

3
3
4


4

5
555220.02

Kamp  bez usluge prehrane, pića, napitaka i slastica

Konobar

Hoteljersko turistički – tehničar

Hotelijer – ugostitelj

3
4


4

555300.01

Restorani i gostionice

Kuhar

5

55300.02

Zdravljaci  i zalogajnice

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

2

55300.03

Pečenjarnice

Pečenjar

2

55300.04

Objekti brze prehrane (fast food)

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

Poslužitelj jela i pića

22
55300.05

Pizzeria

Priprematelj bureka i pizza

2

55300.06

Slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju slastice

Slastičar

5

55300.07

Slastičarnice u kojima se priprema i uslužuje sladoled

Slastičar

3

5

55300.08

Slastičarnice u kojima se samo uslužuju slastice

Poslužitelj jela i pića

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

2

2

55400.01

Buffeti i pivnice

Poslužitelj jela i pića Priprematelj jednostavnih jela i slastica

2

255400.02

Kavana

Slastičar Konobar Kuhar

3
3
3

5
5
5

55400.03

Konobe, krčme i kleti

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

Poslužitelj jela i pića

22

55400.04

Caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi

Poslužitelj jela i pića Priprematelj jednostavnih jela i slastica

2

2 55400.05

Bistro

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

2

55520.00

Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering) – pripremnica obroka

Kuhar

3

5

 

K. POSLOVANJE NEKRET-
NINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE USLUGE

 

 

 

74120.01

Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi

SSS, SŠS općeg, financijsko–računovodstvenog ili matematičko-informatičkog smjera

4

 

74700.01

Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih ispušnih cijevi

Dimnjačar

5

74810.01

Fotografske djelatnosti, osim rada automata za fotografiranje

Fotograf

3

5

74810.02

Izrada umjetničke fotografije

Fotograf

4

93010.01

Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

Kemijski čistač

5

93020.01

Frizerski saloni

Frizer

5

93020.02

Pedikerski saloni

Pediker

5

93020.03

Kozmetički saloni

Kozmetičar

3

5

93040.01

Masaža tijela

Maser

2

93050.01

Cvjećarsko aranžerske usluge

Cvjećar aranžer

2

93050.02

Pismoslikarske usluge

Pismoslikar

3

 

 

 

POPIS POVLAŠTENIH OBRTA

 

 

Brojčana oznaka NKD-a i dodatna oznaka

Posebna oznaka i naziv povlaštenog obrta

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja+

 

B. RIBARSTVO

 

 

05011.00

Oceanski i morski ribolov

Morski ribar

2*

05012.00

Slatkovodni ribolov

Slatkovodni ribar

2*

05021.00

Morska mrjestilišta i ribnjaci

Uzgajivač morskih riba i školjaka

2*

05022.00

Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci

Uzgajivač slatkovodne ribe

2*

 

C. RUDARSTVO

 

 

14100.01

Vađenje kamena – jednostavni rudarski radovi

Rudar površinskog kopa

3

14100.02

Vađenje kamena – složeni rudarski radovi

Rudarski tehničar

4

14200.01

Vađenje šljunka, pijeska i gline – jednostavni rudarski radovi

Rudar površinskog kopa

3

14200.02

Vađenje šljunka, pijeska i gline – složeni rudarski radovi

Rudarski tehničar

4

 

D. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

 

29600.01

Proizvodnja, popravak i održavanje lakog vatrenog oružja

Puškar

5

 

G. TRGOVINA NA VELIKO I MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

 

 

52487.01

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, specijalizirana na malo oružjem i streljivom

Prodavač
Puškar
Srednji ekonomist
Gimnazija

3
5
4

4++

 

K. POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE USLUGE

 

 

74600.03

Obavljanje poslova tehničke zaštite

Odgovarajuće zvanje prema posebnom propisu

 

 

 

Oznake u zadnjem stupcu »Složenost zanimanja« označavaju:

2 – stručna osposobljenost prema Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 101/95)

2* – stručna osposobljenost određena posebnim propisom

3 – srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju

3+– osposobljavanje za trgovačko poslovanje

4 – srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju i srednja školska sprema (KV, SSS i SŠS)

4++ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe

5 – majstorski ispit

5* – trgovac

Daljnja kvalifikacija 5 – za osobe koje izvode praktični dio naukovanja i za osobe koje žele steći višu kvalifikaciju.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

 

Klasa: 011-01/05-01/26

Urbroj: 526-12-05-20

Zagreb, 4. travnja 2005.

 

Ministar

Branko Vukelić, v. r.