Povelja zahvalnosti Svetom Ocu Ivanu Pavlu II.

NN 48/2005 (13.4.2005.), Povelja zahvalnosti Svetom Ocu Ivanu Pavlu II.

HRVATSKI SABOR

932

Hrvatski sabor na sjednici 6. travnja 2005. godine

– Izražavajući poštovanje prema Svetom Ocu Ivanu Pavlu II. kao najvećem moralnom autoritetu današnjice koji je za vrijeme svog pontifikata zagovarao i promicao dijalog, snošljivost i kulturu mira među različitim osobama i kulturama diljem svijeta, koji je neumorno pozivao na poštivanje prava i dostojanstva svake osobe i svakog naroda

– Izražavajući zahvalnost hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske na njegovom stalnom, dosljednom i nemjerljivom doprinosu i potpori Republici Hrvatskoj u najtežim trenucima rata i hrvatskim naporima za uključivanje u zajednicu europskih naroda

– Izražavajući zahvalnost na pružanom nesebičnom prijateljstvu koje je otvoreno iskazivao prema zemlji Hrvatskoj, hrvatskom narodu i svim njezinim građanima dijeleći s njima radost svojih osobnih jubileja, tri puta pohodeći našu Domovinu, mi predstavnici hrvatskog naroda i svih građana Hrvatske odlučili smo donijeti

POVELJU ZAHVALNOSTI SVETOM OCU IVANU PAVLU II.

– odužujući se na taj način za snažnu i iskrenu potporu političkom osamostaljenju Hrvatske u sudbonosnim danima borbe za slobodu i međunarodno priznanje

– za vjeru u snagu hrvatskog naroda i društva u prihvaćanju kulture mira i života i potpori ulaska Hrvatskoj u veliku obitelj europskih država

– za osobni doprinos hrvatskom duhovnom i društvenom razvoju te razvoju kulture mira i oprosta, dijaloga, snošljivosti i solidarnosti.

Klasa: 610-03/05-01/03

Zagreb, 6. travnja 2005.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.