Ispravak Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

NN 48/2005 (13.4.2005.), Ispravak Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

947

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 178 od 16. prosinca 2004. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

U članku 100. stavku 1. točki 1. umjesto riječi: »članak 6. stavak 1.« trebaju stajati riječi: »članak 6. stavak 3.«.

Klasa: 340-01/04-01/01

Zagreb, 6. travnja 2005.

 

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Josip Sesar, prof., v. r.