Ispravak Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 48/2005 (13.4.2005.), Ispravak Zakona o zdravstvenoj zaštiti

948

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 121 od 29. srpnja 2003., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

U članku 203. točki 4. umjesto riječi: »Narodne novine, br. 31/94.« trebaju stajati riječi: »Narodne novine, br. 92/03.«.

Klasa: 500-01/03-01/01

Zagreb, 6. travnja 2005.

 

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Josip Sesar, prof., v. r.