Odluka o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji...

NN 49/2005 (15.4.2005.), Odluka o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

951

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), te na temelju odredbi Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, klase: 910-04/00-03/06, urbroja: 5030109-05-21, od 7. travnja 2005. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG IZASLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREGOVORE O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, ČLANOVA PREGOVARAČKE SKUPINE ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, VODITELJA RADNIH SKUPINA ZA PRIPREMU PREGOVORA PO POJEDINIM POGLAVLJIMA PREGOVORA – PRAVNE STEČEVINE EUROPSKE UNIJE, ČLANOVA UREDA GLAVNOG PREGOVARAČA I ČLANOVA TAJNIŠTVA PREGOVARAČKE SKUPINE

I.

U Državno izaslanstvo Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji imenuju se:

1. mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, ministrica vanjskih poslova i europskih integracija – voditeljica Državnog izaslanstva;

2. Vladimir Drobnjak, veleposlanik – zamjenik voditeljice Držav­nog izaslanstva i glavni pregovarač;

3. mr. sc. Martina Dalić, državna tajnica, Ministarstvo financija – zamjenica glavnog pregovarača;

4. dr. sc. Boris Vujčić, zamjenik guvernera, predstavnik Hrvatske narodne banke – zamjenik glavnog pregovarača;

5. Mirjana Mladineo, veleposlanica – šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama;

6. mr. Tamara Obradović, pomoćnica ministrice, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – tajnica Pregovaračke skupine.

II.

U Pregovaračku skupinu za vođenje pregovora o pristupanju Repub­like Hrvatske Europskoj uniji imenuju se:

1. Vladimir Drobnjak, veleposlanik – zamjenik voditeljice Držav­nog izaslanstva i glavni pregovarač;

2. mr. sc. Martina Dalić, državna tajnica, Ministarstvo financija – zamjenica glavnog pregovarača i članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijske i proračunske odredbe, Porezi, Financijski nadzor te Carinska unija;

3. dr. sc. Boris Vujčić, zamjenik guvernera, predstavnik Hrvatske narodne banke – zamjenik glavnog pregovarača i član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja kapitala, Financijske usluge te Ekonomska i monetarna unija;

4. Vera Babić, državna tajnica, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja radnika te Socijalna politika i zapošljavanje;

5. prof. dr. sc. Siniša Petrović, izvanredni profesor, Pravni fakultet u Zagrebu – član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, Pravo trgovačkih društava te Pravo intelektualnog vlasništva;

6. Olgica Spevec, predsjednica, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja – članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Tržišno natjecanje te Poduzetništvo i industrijska politika;

7. Miroslav Kovačić, državni tajnik, Središnji državni ured za e-Hrvatsku – član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Prometna politika, Informacijsko društvo i mediji te Trans-europske mreže;

8. prof. dr. sc. Pero Lučin, redovni profesor, Medicinski fakultet u Rijeci – član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Znanost i istraživanje te Obrazovanje i kultura;

9. dr. sc. Zlatan Fröhlich, predsjednik, Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb – član Pregovaračke skupine zadužen za poglav­lja pregovora – pravne stečevine Europske unije Statistika te Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

10. prof. dr. sc. Nikola Ružinski, državni tajnik, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Energetika i Okoliš;

11. Ružica Gelo, zamjenica direktorice Sektora, Hrvatska gospodarska komora – članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Poljoprivreda i ruralni razvitak, Ribarstvo, Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor te Zaštita potrošača i zdravlja;

12. Snježana Bagić, državna tajnica, Ministarstvo pravosuđa – članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravda, sloboda i sigurnost te Pravosuđe i temeljna ljudska prava;

13. Damir Kušen, pomoćnik ministrice, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – član Pregovaračke skupine zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Vanjski odnosi, Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, Institucije te Ostalo;

14. Mirjana Mladineo, veleposlanica – šef Misije Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama;

15. mr. Tamara Obradović, pomoćnica ministrice, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – tajnica Pregovaračke skupine i članica Pregovaračke skupine zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja roba i Javne nabave.

III.

Tajnicom Koordinacije za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji imenuje se mr. Mirna Vlašić Feketija.

IV.

Voditeljima radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije imenuju se:

1. mr. sc. Dubravka Vlašić – Pleše, načelnica, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – za radnu skupinu Sloboda kretanja roba;

2. mr. sc. Ivana Vukorepa, asistentica, Pravni fakultet u Zagrebu – za radnu skupinu Sloboda kretanja radnika;

3. prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet u Zagrebu – za radnu skupinu Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga;

4. Ivan Biluš, voditelj odjela, Hrvatska narodna banka – za radnu skupinu Sloboda kretanja kapitala;

5. Mato Regvar, predstojnik, Ured za javnu nabavu– za radnu skupinu Javne nabave;

6. doc. dr. sc. Edita Čulinović Herz, Pravni fakultet u Rijeci – za radnu skupinu Pravo trgovačkih društava;

7. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet u Zagrebu – za radnu skupinu Pravo intelektualnog vlasništva;

8. mr. Marijana Liszt, odvjetnica – za radnu skupinu Tržišno natjecanje;

9. Martina Drvar, Hrvatska narodna banka – za radnu skupinu Financijske usluge;

10. mr. sc. Jadran Antolović, državni tajnik, Ministarstvo kulture – za radnu skupinu Informacijsko društvo i mediji;

11. prof. dr. sc. Dragan Kovačević, državni tajnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – za radnu skupinu Poljoprivreda i ruralni razvitak;

12. dr. sc. Mate Brstilo, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – za radnu skupinu Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor;

13. prof. dr. sc. Ivan Katavić, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva – za radnu skupinu Ribarstvo;

14. Dražen Breglec, državni tajnik, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka – za radnu skupinu Prometna politika;

15. dr. sc. Željko Tomšić, pomoćnik ministra, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – za radnu skupinu Energetika;

16. Dubravka Sekulić Grgić, Ministarstvo financija, Porezna uprava – za radnu skupinu Porezi;

17. Ljubinko Jankov, Hrvatska narodna banka – za radnu skupinu Ekonomska i monetarna unija;

18. dr. sc. Jakov Gelo, ravnatelj, Državni zavod za statistiku – za radnu skupinu Statistika;

19. Inga Žic, načelnica, Ministarstvo gospodarstva, rada i podu­zetništva – za radnu skupinu Socijalna politika i zapošljavanje;

20. Alan Žepec, Hrvatska udruga poslodavaca – za radnu skupinu Poduzetništvo i industrijska politika;

21. Romana Palčić, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka – za radnu skupinu Trans-europske mreže;

22. prof. dr. sc. Branko Grčić, Ekonomski fakultet u Splitu – za radnu skupinu Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

23. Ljiljana Vodopija Čengić, pomoćnica ministrice, Ministarstvo pravosuđa – za radnu skupinu Pravosuđe i temeljna ljudska prava;

24. mr. sc. Kristian Turkalj, Misija Republike Hrvatske pri Europskim zajednicama – za radnu skupinu Pravda, sloboda i sigurnost;

25. Loredana Maravić, načelnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – za radnu skupinu Znanost i istraživanje;

26. dr. sc. Petar Turčinović, pomoćnik ministrice, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – za radnu skupinu Obrazovanje i kultura;

27. dr. sc. Nenad Mikulić, načelnik, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – za radnu skupinu Okoliš;

28. prof. dr. sc. Vesna Tomljenović, Pravni fakultet u Rijeci – za radnu skupinu Zaštita potrošača i zdravlja;

29. Vesna Kadić, pomoćnica ravnatelja, Ministarstvo financija, Carinska uprava – za radnu skupinu Carinska unija;

30. Predraga BoicLjubić, pomoćnica ministra, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – za radnu skupinu Vanjski odnosi;

31. Neven Pelicarić, načelnik, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – za radnu skupinu Vanjska, sigurnosna i obrambena politika;

32. mr. sc. Lidija Pernar, pomoćnica ravnatelja, Državni ured za reviziju – za radnu skupinu Financijski nadzor;

33. mr. sc. Ante Žigman, pomoćnik ministra, Ministarstvo financija – za radnu skupinu Financijske i proračunske odredbe;

34. prof. dr. sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet u Zagrebu – za radnu skupinu Institucije;

35. Damir Kušen, pomoćnik ministrice, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – za radnu skupinu Ostala pitanja.

V.

U Ured glavnog pregovarača imenuju se:

1. Zrinka Ujević, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – voditeljica Ureda;

2. mr. Ivana Porges, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – zamjenica voditeljice Ureda;

3. mr. sc. Irena Andrassy, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – pravna savjetnica glavnog pregovarača;

4. Ana Marija Frković, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija – savjetnica za pitanja provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

VI.

U Tajništvo Pregovaračke skupine imenuju se:

1. mr. Tamara Čeperić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja roba i Javne nabave;

2. Petra Radić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja radnika te Socijalna politika i zapošljavanje;

3. mr. Tanja Milin, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, Pravo trgovačkih društava te Pravo intelektualnog vlasništva;

4. mr. Dora Gaži, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Tržišno natjecanje te Poduzetništvo i industrijska politika;

5. Ivana Matijević, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Sloboda kretanja kapitala, Financijske usluge te Ekonomska i monetarna unija;

6. Iva Sučević, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Prometna politika, Informacijsko društvo i mediji te Trans-europske mreže;

7. Gordana Vidović, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Znanost i istraživanje te Obrazovanje i kultura;

8. Suzana Drešaj, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Financijske i proračunske odredbe, Porezi, Financijski nadzor te Carinska unija;

9. Alida Valić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Statistika te Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata;

10. Maja Kušt, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Energetika te Okoliš;

11. Borna Domitrović, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužen za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Poljoprivreda i ruralni razvitak, Ribarstvo, Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor te Zaštita potrošača i zdravlja;

12. Sonja Žerjav, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Pravda, sloboda i sigurnost te Pravosuđe i temeljna ljudska prava;

13. Nikolina Radivojević, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zadužena za poglavlja pregovora – pravne stečevine Europske unije Vanjski odnosi, Vanjska, sigurnosna i obrambena politika, Institucije te Ostalo.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/00-03/06

Urbroj: 5030109-05-23

Zagreb, 7. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.