Odluka o postavljenju dr. Pedra Antonia Marinova Martinica za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čile

NN 54/2005 (27.4.2005.), Odluka o postavljenju dr. Pedra Antonia Marinova Martinica za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čile

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1035

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke II.a Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefa diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. PEDRA ANTONIA MARINOVA MARTINICA za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Antofagasti i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća teritorij I., II. i III. regije Republike Čile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-05-1422/2

Zagreb, 18. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.