Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa

NN 55/2005 (29.4.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1055

Na temelju članka 32. stavka 15. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 190/03. – pročišćeni tekst), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZOBRAZBI ZAPOSLENIKA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (»Narodne novine«, broj 81/02.) u članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav donosi rješenje o privremenom premještaju vježbenika iz članka 4. ovoga Pravilnika u Centar za izobrazbu radi pohađanja tečaja.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 01-01/05-01/2

Urbroj: 514-08-01-05-1

Zagreb, 18. travnja 2005.

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.