Ispravak Pravilnika o pivu i pivu s dodacima

NN 57/2005 (4.5.2005.), Ispravak Pravilnika o pivu i pivu s dodacima

1131

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđene su pogreške u Pravilniku o pivu i pivu s dodacima objavljenom u »Narodnim novinama«, broj 42, od 1. travnja 2005. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PIVU I PIVU S DODACIMA

U tablici 1. iz Priloga 1. u stupcu: Najveće dopušteno odstupanje od deklarirane vrijednosti, na svim brojevima umjesto predznaka »+« treba stajati predznak »+/-«.

Klasa: 011-02/05-01/247Urbroj: 525-1-05-1Zagreb, 26. travnja 2005.

 

Ministar

Petar Čobanković, v. r.