Odluka o postavljenju Nevena Madeya izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Arm

NN 60/2005 (11.5.2005.), Odluka o postavljenju Nevena Madeya izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Arm

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1155

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/04-01/425, urbroj: 50304/2-05-01 od 12. travnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam NEVENA MADEYA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-05-1537/2

Zagreb, 26. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.