Odluka o opozivu Vladimira Drobnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tije

NN 60/2005 (11.5.2005.), Odluka o opozivu Vladimira Drobnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tije

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1158

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/05-02/05, urbroj: 50304/2-05-07 od 12. travnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

VLADIMIR DROBNJAK opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji Ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-05-1571/2

Zagreb, 27. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.