Ispravak Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

NN 64/2005 (23.5.2005.), Ispravak Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

1241

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 33 od 14. ožujka 2005. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA

U Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« broj 33/05), u članku 103. stavak 1. umjesto riječi »na dan njegova donošenja« trebaju stajati riječi »danom početka primjene«.

U članku 103. stavku 2. umjesto riječi »na dan njegova donošenja«, trebaju stajati riječi »danom početka primjene«.

U članku 103. stavku 2. riječi »30. lipnja« zamjenjuju se riječima »31. prosinca«.

U članku 105. umjesto riječi »Na dan donošenja« trebaju stajati riječi »Danom početka primjene«.

U članku 106. nakon riječi »novinama« trebaju stajati riječi »a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine«.

Klasa: 011-01/04-02/96

Urbroj: 530-04-05-06

Zagreb, 25. travnja 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.