Odluka o danima rodova, struka, službi i posebnih dijelova oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 65/2005 (25.5.2005.), Odluka o danima rodova, struka, službi i posebnih dijelova oružanih snaga Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

1248

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 175/03 i 136/04), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O DANIMA RODOVA, STRUKA, SLUŽBI I POSEBNIH DIJELOVA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

 

I.

Ovom Odlukom propisuju se dani rodova, struka, službi i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

Dani rodova, struka, službi i posebnih dijelova Oružanih snaga obilježavaju se na prigodan način i radno.

 

II.

Dani rodova su:

 

10. svibnja       Dan roda pješaštva

5. srpnja          Dan roda zrakoplovstva

6. kolovoza      Dan roda veze

24. kolovoza    Dan roda vojne policije

14. rujna          Dan roda pomorstva

1. listopada      Dan roda nuklearno biološko kemijske obrane

2. listopada      Dan roda oklopništva

2. listopada      Dan roda inženjerije

5. listopada      Dan roda protuzračne obrane

11. listopada    Dan roda motrenja i navođenja

4. prosinca       Dan roda topništva

 

III.

Dani struka su:

 

23. ožujka        Dan meteorološke struke

23. ožujka        Dan hidrografske struke

26. ožujka        Dan geodetske struke

8. travnja         Dan psihološke struke

2. lipnja            Dan pravne struke

5. kolovoza      Dan dušobrižništva

4. listopada      Dan financijske struke

15. listopada    Dan informatičke struke

20. prosinca     Dan glazbene struke

 

IV.

Dani službi su:

 

26. ožujka        Dan graditeljske službe

7. srpnja          Dan tehničke službe

16. srpnja        Dan zdravstvene službe

25. rujna          Dan prometne službe

30. rujna          Dan intendantske službe

 

V.

Dani posebnih dijelova Oružanih snaga su:

 

20. siječnja      Dan Središta za obuku pješaštva Pula

28. veljače       Dan 3. gardijske brigade

1. ožujka          Dan Središta za obuku pješaštva Koprivnica

1. ožujka          Dan Središta za međunarodne vojne operacije

14. ožujka        Dan Škole stranih jezika »Katarina Zrinska«

27. travnja       Dan Instituta zrakoplovne medicine

28. travnja       Dan 4. gardijske brigade

1. svibnja         Dan Središta za obuku pješaštva Požega

1. svibnja         Dan Središta za obuku prometnih specijalnosti Požega

15. svibnja       Dan 2. gardijske brigade

25. lipnja          Dan Ratne škole »Ban Josip Jelačić«

5. kolovoza      Dan Vojne biskupije

5. kolovoza      Dan Središta za obuku pješaštva Sinj

6. kolovoza      Dan 40. brigade veze

27. kolovoza    Dan 66. bojne vojne policije

1. rujna            Dan Počasno zaštitne bojne

8. rujna            Dan Bojne za specijalna djelovanja

16. rujna          Dan Instituta pomorske medicine

28. rujna          Dan Flote HRM

1. listopada      Dan Vojno pomorskog sektora Jug

4. listopada      Dan 33. inženjerijske brigade

7. listopada      Dan Središta za borbenu obuku »Eugen Kvaternik« Slunj

7. listopada      Dan Središnjice elektronskog izviđanja

11. listopada    Dan Središta za obuku logističkih specijalnosti Zagreb

13. listopada    Dan 350. vojno obavještajne bojne

14. listopada    Dan Visoke dočasničke škole

16. listopada    Dan Zapovjedno stožerne škole »Blago Zadro«

17. listopada    Dan 95. zrakoplovne baze Split – Divulje

20. listopada    Dan Vojno pomorskog sektora Sjever

22. listopada    Dan Dočasničke škole HKoV Jastrebarsko

25. listopada    Dan Zapovjedništva za izobrazbu i obuku »Rudolf Perešin«

4. studenoga    Dan 205. PZO brigade

5. studenoga    Dan 1. gardijske brigade

11. studenoga  Dan Časničke škole

12. studenoga  Dan 92. zrakoplovne baze Pula

15. studenoga  Dan Zapovjedništva za logistiku

26. studenoga  Dan Taktičko simulacijskog središta

15. prosinca     Dan 93. zrakoplovne baze Zemunik

17. prosinca     Dan 218. brigade ZMIN

17. prosinca     Dan 15. protuoklopne topničko raketne brigade

17. prosinca     Dan 16. topničko raketne brigade

1. prosinca       Dan Doma stožera

20. prosinca     Dan Zapovjedništva za združenu izobrazbu      i obuku

20. prosinca     Dan Orkestra Hrvatske vojske

23. prosinca     Dan Zapovjedništva za izobrazbu i obuku HRM

25. prosinca     Dan 91. zrakoplovne baze Zagreb – Pleso.

 

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti svi raniji propisi kojima je propisano ovo područje.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-03/1

Urbroj: 512-01-05-241

Zagreb, 10. svibnja 2005.

Ministar

Berislav Rončević, v. r.