Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re

NN 67/2005 (1.6.2005.), Odluka o postavljenju mr. sc. Želimira Brale, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Re

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1333

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/03-01/15, urbroj: 50304/2-05-01 od 10. svibnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. ŽELIMIRA BRALU za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici, sa sjedištem u Lisabonu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Lisabonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 01-081-05-1973/2

Zagreb, 25. svibnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.