Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 71/2005 (10.6.2005.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1397

Na temelju članaka 15. i 17. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001 i 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2005. godine donijela

UREDBU

o izmjeni i dopuni Uredbe o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

 

Članak 1.

U Uredbi o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 116/02), u članku 1. tablica 1 mijenja se i glasi:

 

Red. br. ENERGETSKE DJELATNOSTI

(čl. 15. Zakona o energiji)

RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DJELATNOSTI

(u godinama)

 1. proizvodnja električne energije

najmanje 5 i najviše 40

 2. prijenos električne energije

najmanje 5 i najviše 30

 3. distribucija električne energije

najmanje 5 i najviše 20

 4. opskrba električnom energijom

najmanje 3 i najviše 15

 5. organiziranje tržišta električnom
    energijom

najmanje 5 i najviše 20

 6. dobava prirodnog plina

najmanje 3 i najviše 15

 7. skladištenje prirodnog plina

najmanje 5 i najviše 25

 8. transport prirodnog plina

najmanje 5 i najviše 30

 9. distribucija prirodnog plina

najmanje 5 i najviše 20

10. opskrba prirodnim plinom

najmanje 5 i najviše 20

11. proizvodnja naftnih derivata

najmanje 3 i najviše 25

12. proizvodnja biogoriva

najmanje 5 i najviše 15

13. transport nafte naftovodima

najmanje 5 i najviše 25

13.a transport nafte drugim oblicima
      transporta (osim cestovnih vozila)

najmanje 3 i najviše 15

14. transport naftnih derivata produk
     tovodima

najmanje 5 i najviše 25

14.a transport naftnih derivata dru-
      gim oblicima transporta (osim
      cestovnih vozila)

najmanje 3 i najviše 15

15. transport nafte, naftnih derivata i
     biogoriva cestovnim vozilom

najmanje 3 i najviše 15

16. trgovina na veliko naftnim
     derivatima

najmanje 3 i najviše 15

17. skladištenje nafte i naftnih
     derivata

najmanje 3 i najviše 15

18. proizvodnja toplinske energije

najmanje 5 i najviše 25

19. distribucija toplinske energije

najmanje 5 i najviše 20

20. opskrba toplinskom energijom

najmanje 3 i najviše 15

21. trgovanje, posredovanje i zastu-
     panje na tržištu energije

najmanje 3 i najviše 15

22. transport i skladištenje ukaplje-
     nog prirodnog plina (UPP)

najmanje 5 i najviše 25

23. trgovina na veliko i malo ukaplje-
     nim naftnim plinom (UNP)

najmanje 3 i najviše 15

24. trgovina na veliko ukapljenim
     prirodnim plinom (UPP)

najmanje 3 i najviše 15

 

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-02/03

Urbroj: 5030115-05-7

Zagreb, 2. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.