Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

NN 73/2005 (15.6.2005.), Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1438

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2005. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

 

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija.

 

II.

Naknade iz točke I. ove Odluke određuju se:

– u iznosu 0,06% od ukupnoga godišnjeg prihoda od prodaje roba i/ili usluga koji su u prethodnoj godini ostvarili energetski subjekti s osnove obavljanja energetske djelatnosti temeljem dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija,

– prema Pregledu naknada za rad Hrvatske energetske regulatorne agencije koji je sastavni dio ove Odluke.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 023-03/05-02/03

Urbroj: 5030115-05-10

Zagreb, 9. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

PREGLED NAKNADA ZA RAD HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

 

 

 

 

 

Iznos jednokrat­ne uplate u kunama

1.

Električna energija

 

1.1.

Mrežna pravila

 

 

1.1.

izdavanja mišljenja o Mrežnim pravilima

25.000,00

 

1.2.

Izmjena Mrežnih pravila

 

 

 

1.2.

Izdavanje mišljenja o izmjeni Mrež­nih pravila

7.500,00

 

1.3.

Proizvodnja električne energije

 

 

 

1.3.1.

dozvola za djelatnost

25.000,00

 

 

1.3.2.

dozvola za djelatnost proizvodnje iz obnov­ljenih izvora

5.000,00

 

 

1.3.3.

izdavanje rješenja o stjecanju položaja povlaštenog proizvođača

100 kn/MW

 

 

1.3.4.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za proizvodnju električne energije sa iznimkom za povlaštene kupce

5.000,00

 

1.4.

Prijenos električne energije

 

 

 

1.4.1.

dozvola za djelatnost

50.000,00

 

 

1.4.2.

prethodna suglasnost (odobrenje) na plan razvoja i izgradnje prijenosne mreže

25.000,00

 

 

1.4.3.

suglasnost za izgradnju izravnog voda

7.500,00

 

 

1.4.4.

rješavanje povodom žalbe na pristup prijenosnoj mreži

7.500,00

 

 

1.4.5.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za prijenos električne energije

5.000,00

 

1.5.

Distribucija električne energije

 

 

 

1.5.1.

dozvola za djelatnost

50.000,00

 

 

1.5.2.

prethodna suglasnost (odobrenje) na plan razvoja i izgradnje distribucijske mreže

12.500,00

 

 

1.5.3.

suglasnost za izgradnju izravnog voda

5.000,00

 

 

1.5.4.

rješavanje povodom žalbe na pristup distributivnoj mreži – pravne osobe

2.500,00

 

 

1.5.5.

rješavanje povodom žalbe na pristup distributivnoj mreži –  fizičke osobe – priključak

250,00

 

 

1.5.6.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za distribuciju električne energije

5.000,00

 

1.6.

Opskrba električnom energijom

 

 

 

1.6.1.

dozvola za djelatnost

50.000,00

 

 

1.6.2.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za opskrbu električnom energijom s iznimkom povlaštenih kupaca

5.000,00

 

1.7.

Organiziranje tržišta električnom energijom

 

 

 

1.7.1.

dozvola za djelatnost

25.000,00

 

 

1.7.2.

prethodna suglasnost na Pravila djelovanja tržišta električnom energijom

5.000,00

 

1.8.

Operator prijenosnog/distribucijskog sustava

 

 

 

1.8.1.

rješavanje povodom prigovora na rad operatora prijenosnog sustava

2.500,00

 

 

1.8.2.

rješavanje povodom prigovora na rad operatora distribucijskog sustava

2.500,00

2.

Plin

 

 

2.1.

Dobava plina

 

 

 

2.1.1.

dozvola za djelatnost

30.000,00

 

 

2.1.2.

suglasnost na nove ugovore o dobavi tipa TOP ili SOP

10.000,00

 

 

2.1.3.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za dobavu prirodnog plina sa iznimkom za povlaštene kupce

5.000,00

 

2.2.

Transport plina

 

 

 

2.2.1.

dozvola za djelatnost

50.000,00

 

 

2.2.2.

suglasnost za izgradnju izravnog plinovoda

7.500,00

 

 

2.2.3.

rješavanje povodom žalbe na pristup transportnoj mreži

7.500,00

 

 

2.2.4.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za transport prirodnog plina

5.000,00

 

2.3.

Distribucija plina

 

 

 

2.3.1.

dozvola za djelatnost

12.500,00

 

 

2.3.2.

suglasnost za izgradnju izravnog plinovoda

5.000,00

 

 

2.3.4.

rješavanje povodom žalbe na pristup distributivnoj mreži – pravne osobe

2.500,00

 

 

2.3.5.

rješavanje povodom žalbe na pristup distributivnoj mreži –  fizičke osobe – priključak

250,00

 

 

2.3.6.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina

5.000,00

 

2.4.

Skladištenje plina

 

 

 

2.4.1.

dozvola za djelatnost

25.000,00

 

 

2.4.2.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za transport prirodnog plina

5.000,00

 

2.5.

Opskrba plinom

 

 

 

2.5.1.

dozvola za djelatnost

5.000,00

 

 

2.5.2.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za opskrbu prirod­nim plinom sa iznimkom za povlaštene kupce

5.000,00

3.

Nafta i naftni derivati

 

 

3.1.

Proizvodnja naftnih derivata

 

 

 

3.1.1.

dozvola za djelatnost

50.000,00

 

3.2.

Transport nafte naftovodima i drugim oblicima transporta (izuzev cestovnih vozila)

 

 

 

3.2.1.

dozvola za djelatnost transporta nafte naftovodima

50.000,00

 

 

3.2.2.

dozvola za djelatnost transporta nafte drugim oblicima transporta

12.500,00

 

 

3.2.3.

suglasnost za izgradnju izravnog cjevovoda

7.500,00

 

 

3.2.4.

žalba na pristup transportnoj mreži

7.500,00

 

3.3.

Transport naftnih derivata produktovodima i drugim oblicima transporta (izuzev cestovnih vozila)

 

 

 

3.3.1.

dozvola za djelatnost transporta produktovodima

15.000,00

 

 

3.3.2.

dozvola za djelatnost transporta drugim oblicima transporta

12.500,00

 

 

3.3.3.

tarifni sustav za transport naftnih derivata produktovodima

15.000,00

 

3.4.

Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom

 

 

 

3.4.1.

dozvola za djelatnost do 2 vozne jedinice

1.500,00

 

 

3.4.1.1. preko 2 do 5 voznih jedinica

4.500,00

 

 

3.4.1.2. preko 5 do 10 voznih jedinica

9.000,00

 

 

3.4.1.3. preko 10 voznih jedinica

15.000,00

 

3.5.

Trgovina na veliko naftnim derivatima

 

 

 

3.5.

dozvola za djelatnost

25.000,00

 

3.6.

Skladištenje nafte i naftnih derivata

 

 

 

3.6.

dozvola za djelatnost

25.000,00

4.

Biogorivo

 

 

4.1.

Proizvodnja biogoriva

 

 

 

4.1.

dozvola za djelatnost

5.000,00

5.

Toplinska energija

 

 

5.1.

Proizvodnja toplinske energije

 

 

 

5.1.1.

dozvola za djelatnost

20.000,00

 

 

5.1.2.

prethodno odobrenje za izgradnju pro­izvodnog objekta za tarifne kupce

 

 

 

 

za proizvodne kapacitete do 10 MWt

300 kn/MW

 

 

 

za proizvodne kapacitete od 10 do 100 MWt

250 kn/MW

 

 

 

za proizvodne kapacitete iznad 100 MWt

200 kn/MW

 

 

5.1.3.

izdavanje rješenja o stjecanju položaja povlaštenog proizvođača

100 kn/MW

 

 

5.1.4.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za proiz­vod­nju toplinske energije sa iznimkom za povlaštene kupce

5.000,00

 

5.2.

Distribucija toplinske energije

 

 

 

5.2.1.

dozvola za djelatnost

20.000,00

 

 

5.2.2.

odobrenje planova razvoja distribucijske mreže

5.000,00

 

 

5.2.3.

suglasnost za izgradnju izravnog voda

5.000,00

 

 

5.2.4.

žalba na pristup distribucijskoj mreži – prav­ne osobe

2.500,00

 

 

5.2.5.

žalba na pristup distribucijskoj mreži – fizičke osobe – priključak

250,00

 

 

5.2.6.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za proiz­vodnju toplinske energije

5.000,00

 

5.3.

Opskrba toplinskom energijom

 

 

 

5.3.1.

dozvola za djelatnost

10.000,00

 

 

5.3.2.

dozvola za pojedinačne (gradske) opskrbe

5.000,00

 

 

5.3.3.

rješavanje povodom žalbe o uskrati suglasnosti distributera toplinske energije na ugovor između povlaštenog kupca i proiz­vođača toplinske energije

2.500,00

 

 

5.3.4.

rješavanje povodom žalbe o uskrati suglas­nosti distributera toplinske energije na iz­dva­janje s toplinskog sustava

500,00

 

 

5.3.5.

rješavanje povodom žalbe o uskrati suglas­nosti distributera toplinske energije na ugradnju uređaja za lokalnu razdiobu ispo­ru­čene toplinske energije, uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije

2.000,00

 

 

5.3.6.

rješavanje povodom prigovora na odluku o metodologiji za tarifni sustav za opskrbu toplinskom energijom sa iznimkom za povlaštene kupce

5.000,00

6.

Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu
energije

 

6.1.

dozvola za djelatnost

7.500,00

7.

Transport i skladištenje ukapljenoga prirodnog
plina (UPP)

 

7.1.

dozvola za djelatnost

25.000,00

8.

Trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim
plinom (UNP)

 

8.1.

dozvola za djelatnost

25.000,00

9.

Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim
plinom (UPP)

 

9.1.

dozvola za djelatnost

25.000,00