Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima

NN 73/2005 (15.6.2005.), Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1441

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 117/03, 130/03, 48/04), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O KEKSIMA I KEKSIMA SRODNIM PROIZVODIMA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje kakvoća keksa i keksima srodnih proizvoda (u daljnjem tekstu: proizvodi) koji se stavljaju na tržište, a odnosi se na:

• nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati;

• sastav;

• vrstu i količinu sirovina i drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi.

 

Članak 2.

Nazivi, definicije i opći zahtjevi kakvoće proizvoda koji su pred­met ovoga Pravilnika propisani su u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

Članak 3.

Na deklariranje ili označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe posebnog propisa o općem deklariranju ili označavanju hrane.

 

Članak 4.

Korištenje aditiva propisano je posebnim propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi dozvoljeni u hrani.

 

Članak 5.

Proizvodi mogu sadržavati i druge šećere koji nisu propisani u posebnom propisu kojim se uređuje kakvoća šećera.

 

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 6.

Keksi i keksima srodni proizvodi su proizvodi određenih prehrambenih i senzorskih svojstava, dobiveni od mlinskih proizvoda, masnoća, šećera, škroba i drugih sirovina i aditiva, tehnološkim postupcima miješanja, gnjetenja, tučenja, oblikovanja, pečenja i drugim postupcima.

 

Članak 7.

Keksi i keksima srodni proizvodi mogu biti s dodacima, mogu se puniti, prelijevati, djelomično prelijevati, ukrašavati, posipavati i drugo.

 

Članak 8.

Keksi i keksima srodni proizvodi se na tržište stavljaju pod nazivom:

• keks;

• kreker;

• trajno slano pecivo;

• čajno pecivo;

vafel list;

vafel proizvod;

• medenjak;

• paprenjak;

makronen;

• biskvit;

• piškota;

• mekani biskvit;

• kolač;

• trajni kolač.

 

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 9.

Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda s propisanim općim zahtjevima kakvoće u svrhu službene kontrole koriste se metode propisane posebnim propisom te druge validirane i međunarodno priznate metode.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu (»Narodne novine« br. 53/91, 158/03).

Proizvodi proizvedeni do dana početka primjene ovoga Pravilnika sukladno odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka mogu se stavljati na tržište do iskorištenja zaliha, a najkasnije do 31. prosinca 2006. godine.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 011-02/05-01/38

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 13. lipnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1

 

NAZIVI, DEFINICIJE I OPĆI ZAHTJEVIKAKVOĆE PROIZVODA

 

1. Keks je proizvod dobiven pečenjem oblikovanog tvrdog tijesta, a sadrži najmanje 6% masnoće, računato na gotov proizvod s najviše 5% vode.

 

2. Kreker je proizvod dobiven pečenjem tijesta, karakteristične lisnate/hrskave strukture, a sadrži najmanje 10% masnoće, računato na gotov proizvod s najviše 5% vode.

 

3. Trajno slano pecivo je hrskavi proizvod dobiven pečenjem u obliku štapića, pereca, prutića ili u drugim oblicima, gdje se površina tijesta prije pečenja može obraditi s vodenom otopinom natrijevog hidroksida.

 

4. Čajno pecivo je proizvod dobiven pečenjem oblikovanog masnog mekog tijesta, a sadrži najmanje 10% masnoće, računato na gotov proizvod s najviše 5% vode.

 

5. Vafel list je proizvod dobiven pečenjem tekućeg tijesta.

Prema strukturi vafel list može biti hrskav ili mekan, a po obliku može biti ravan, reljefni, cjevasti (holipe) ili drugih oblika.

Mekan vafel list sadrži najmanje 10% vode u gotovom proiz­vodu.

 

6. Vafel proizvod je proizvod koji se sastoji od vafel listova i punjenja, a po obliku može biti ravan, reljefni, cjevasti (holipe) ili drugih oblika.

 

7. Medenjak je proizvod dobiven od mlinskih proizvoda i/ili škroba, šećera, meda, škrobnog sirupa, masnoća, začina i aditiva.

 

8. Paprenjak je proizvod dobiven od mlinskih proizvoda, šećera, škrobnog sirupa i/ili meda, masnoće, jaja, papra, začina i aditiva, sa sadržajem od najmanje 10% masti, računato na gotov proizvod s najviše 5% vode.

 

9. Makronen je proizvod dobiven od bjelanjaka jajeta (uz mogući dodatak žumanjka) i šećera, sa ili bez dodataka lupinastog voća ili drugih sjemenki bogatih bjelančevinama ili odgovarajućih sirovih masa persipana ili marcipana. Pri izradi makronena dozvoljeno je dodavanje do 3% mlinskih proizvoda i/ili škroba računato na gotov proizvod s najviše 5% vode.

 

10. Biskvit je proizvod dobiven od jaja, žumanjaka i/ili bjelanjaka, ili odgovarajuće količine proizvoda od jaja, šećera, mlinskih proizvoda i/ili škroba i aditiva, bez dodavanja masnoće.

 

11. Piškota je proizvod dobiven kao i biskvit karakteristična oblika.

 

12. Mekani biskvit je proizvod dobiven kao i biskvit uz dodatak masnoće.

 

13. Kolač je proizvod s rokom valjanosti do 30 dana.

 

14. Trajni kolač je proizvod originalno zapakiran s rokom valjanosti preko 30 dana.