Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - druge izmjene i dopune za 2004. godinu

NN 75/2005 (20.6.2005.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - druge izmjene i dopune za 2004. godinu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1470

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO – DRUGE IZMJENE I DOPUNE ZA 2004. GODINU

 

I.

Primjena Kolektivnog ugovora graditeljstva – druge izmjene i dopune za 2004. godinu koji je zaključen 2. lipnja 2004. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti graditeljstva u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/05-01/44

Urbroj: 526-08-05-1

Zagreb, 6. lipnja 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.