Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za norme

NN 76/2005 (23.6.2005.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1488

 

Na temelju članka 17. stavka 1. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/2004 i 44/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine donijela

 

ODLUKU

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

 

 

I.

Daje se suglasnost na Statut Hrvatskog zavoda za norme, koji je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme donijelo na sjednicama održanim 12. svibnja i 14. lipnja 2005. godine.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 383-01/05-02/01

Urbroj: 5030108-05-1

Zagreb, 15. lipnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.