Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu

NN 77/2005 (27.6.2005.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1511

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOMMARKA MARULIĆA

           

za osobite zasluge za kulturu:

 

1. KARLO GRENC

2. PAVAO ROCA.

3. prof. dr. sc. JOSIP SILIĆ

 

Broj: 01-051-05-13-1-3/1

Zagreb, 16. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.