Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za šport

NN 77/2005 (27.6.2005.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za osobite zasluge za šport

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1513

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

 

kojom se za osobite zasluge za šport odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOMFRANJE BUČARA

 

1. ANTUN GREGO

2. ŽELJKA OREHOVEC

REDOM HRVATSKOG PLETERA

1. ŽELJKO LUKINA.

 

Broj: 01-051-05-13-5-2/1

Zagreb, 16. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.