Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota kroz sudjelovanje u mnogim humanitarnim aktivnostima

NN 77/2005 (27.6.2005.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota kroz sudjelovanje u mnogim humanitarnim aktivnostima

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1514

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

 

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOMKATARINE ZRINSKE

 

za zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota kroz sudjelovanje u mnogim humanitarnim aktivnostima:

1. ANTUN CVEK

2. ŽARKO KRALJEVIĆ.

 

Broj: 01-051-05-13-6-5/1

Zagreb, 16. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.