Odluka o opozivu Željka Bošnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi

NN 77/2005 (27.6.2005.), Odluka o opozivu Željka Bošnjaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1518

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-02/345, urbroj: 50304/2-04-05 od 4. listopada 2004., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Željko Bošnjak opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Ottawi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-04-3155/2

Zagreb, 20. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.