Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri S

NN 78/2005 (29.6.2005.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Emilia Marina, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri S

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1530

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/04-01/453, urbroj: 50304/2-05-01 od 17. lipnja 2005., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam prof. dr. sc. EMILIA MARINA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, sa sjedištem u Vatikanu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Suverenom Viteškom redu od Malte, sa sjedištem u Vatikanu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-081-05-2280/2

Zagreb, 24. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.