Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda

NN 79/2005 (1.7.2005.), Odluka o postavljenju Mirjane Mladineo za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1556

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/85, urbroj: 50304/2-05-03 od 20. lipnja 2005. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam MIRJANU MLADINEO za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda u New Yorku i svim njezinim tijelima.

Ova odluka stupa na snagu 1. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2302/2

Zagreb, 28. lipnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.