Uredba o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

NN 79/2005 (1.7.2005.), Uredba o dopuni Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1558

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O GRANIČNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Članak 1.

U Uredbi o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 97/96, 7/98, 81/99, 91/99, 110/99, 49/2000, 69/2000), u članku 8. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Granični prijelaz Jelovice-Podgorje, do sklapanja međudržavnog Ugovora o cestovnim graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, privremeno se otvara za međunarod­ni putnički promet od 1. srpnja 2005. godine.«

 

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 212-02/94-01/02

Urbroj: 5030106-05-1

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.