Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi

NN 79/2005 (1.7.2005.), Zaključak o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji su bili korisnici društvenih stanova izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1559

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Produžava se rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje povratnika koji nisu vlasnici kuće ili stana, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu (bivši nositelji stanarskog prava) na područjima Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi, koji je Vlada Republike Hrvatske svojim Zaključkom od 9. prosinca 2004. godine, odredila za 30. lipnja 2005. godine (»Narod­ne novine«, broj 179/2004). Rok za podnošenje zahtjeva povratnika za stambeno zbrinjavanje je 30. rujna 2005. godine.

2. Zadužuje se Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka za javnu objavu produženja roka te za provedbu medijske kampanje u cilju informiranja potencijalnih povratnika o mogućnosti njihova stambenog zbrinjavanja do isteka roka za podnošenje zahtjeva.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 019-04/02-02/09

Urbroj: 5030106-05-3

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.