Odluka o odlikovanju Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 84/2005 (11.7.2005.), Odluka o odlikovanju Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

HRVATSKI SABOR

1596

Na temelju članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 20/95.), Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2005., donio je

ODLUKU

kojom se odlikuje

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

STJEPAN MESIĆ

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

 

za izniman doprinos međunarodnom ugledu i položaju Republike Hrvatske.

 

Klasa: 060-01/05-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2005.

Hrvatski sabor

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.