Odluka o izboru predsjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 84/2005 (11.7.2005.), Odluka o izboru predsjednice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1610

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 74. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 1. srpnja 2005., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

Za predsjednicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se ANA LOVRIN.

 

Klasa: 021-13/05-15/14

Zagreb, 1. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.