Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 84/2005 (11.7.2005.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

1640

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 129 od 22. prosinca 2000., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 48. treba glasiti:

»U članku 279. stavku 1. iza riječi: »kaznenim djelom« stavlja se zarez, a riječi: »za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina ili kaznenim djelom počinjenim u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,« brišu se.«

 

Klasa: 740-02/00-01/02

Zagreb, 4. srpnja 2005.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Josip Sesar, prof., v. r.